Kot smo že poročali, je Mestna občina Maribor v sodelovanju z Društvom arhitektov Maribor (DAM) nedavno zaključila javni, anonimni, dvostopenjski urbanistično arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za izgradnjo objektov in ploščadi tržnice Tabor v Mariboru.

Nanj so prispeli trije elaborati, pri čemer sta bili podeljeni dve nagradi – druga in tretja, prva nagrada tako ni bila podeljena. Namen natečaja je bil pridobiti strokovno najustreznejšo idejno zasnovo za preureditev območja ob križišču Ceste proletarskih brigad in Kardeljeve ceste, predvsem programskoprostorske rešitve štirih površin na vseh krakih omenjenega križišča.

Natečaj predvidel 'premik' tržnice na površino

Kot pojasnujejo na mariborski občini, je zaradi ohranjanja obstoječih funkcij glavni vsebinski poudarek temeljil na rekonstrukciji Tržnice Tabor, ki je bila doslej umeščena v podzemne prostore podhoda, natečaj pa je predvidel 'premik' tržnične dejavnosti na površino, obenem oblikovanje nove večnamenske ploščadi, pod njo pa ureditev manjkajočih podzemnih garaž (v območju obstoječih atrijev, južno od Ceste proletarskih brigad).

Najbolj funkcionalna in celovita rešitev je bila rešitev avtorjev Lane Topolovec, Mihe Fujsa, Nebojše Drinića, Jureta Jovanovića in Mihaela Novaka iz družbe OVOI arhitekti.

Tržnico so zasnovali kot pragmatičen, zastekljen dvonivojski paviljon, ki nudi prostore za izvajanje tržnične dejavnosti z ustrezno vremensko zaščito ter z dovolj velikim številom stojnic, obenem z mesnico, pekarno, smuti barom, gostinskim delom ter pohodno streho. Po mnenju pristojnih na občini, so privlačno oblikovali tudi okoliški odprti prostor.

[[image_1_article_65098]]

Projekt, ki je prejel tretjo nagrado, avtorjev Igorja Primažiča, Roka Primažiča in Marka Primažiča ponuja privlačno oblikovno rešitev tržničnega paviljona, a je komisija izpostavila funkcionalno pomanjkljivost zaradi omejenega številka prodajnih mest, so še sporočili z mariborske občine.

Rešitve vseh prijavljenih projektov si lahko ogledate v razstavišču Urban, na Grajski ulici 7. Razstava bo na ogled do petka, 12. aprila, vstopnine pa ni.