Danes je mariborska občina na Schreinerjevem trgu svojemu namenu predala novo igrišče z vadbenimi napravami za starejše in gibalno ovirane.

Na seji mestne občine, ki je potekala včeraj, je mestna občina pojasnila, da se zaveda pomanjkanja igrišč v mestu: “Na Mestni občini Maribor se zavedamo problematike pomanjkanja javnih urbanih površin za igro, šport in rekreacijo za vse starostne in ciljne skupine med drugimi seveda tudi za osebe s posebnimi potrebami. Zavedamo se pomena gibanja, rekreacije, igre, druženja in zdravega življenjskega sloga, zato je naša želja, da na vseh lokacijah vzpostavimo dovolj tovrstnih javnih površin glede na gostoto prebivalstva v posameznem kraju.”

Pri načrtovanju igrišč vključujejo ciljne skupine otrok, mladostnikov, društva gibalno oviranih oseb, DSO-je, strokovne službe s ciljem, pridobitve igral, ki bodo v največji možni meri uporabna za vse uporabnike.

V roku dveh let bodo v mestu postavili 24 novih igrišč

Mojca Lešnik, ki je vodila projekt novih igrišč novih igrišč v Mariboru, je ob otvoritvi izpostavila, da so s projektom postavljanja novih igrišč začeli lani in njihovi načrti še niso zaključeni, saj imajo načrtovanih še nekaj igrišč. Tako bo Maribor v roku dveh let pridobil 24 novih javnih otroških igrišč. Pred projektom jih je bilo v mestu le 20, kar pomeni 120 odstotno povečanje.

“Veseli smo, da odpiramo tukaj eno od devetih novih igrišč z različnimi vsebinami, ki so primerne tudi za starostnike in za gibalno ovirane,” je ob tej priložnosti poudaril mariborski župan Saša Arsenovič. Poleg tega se je zahvalil tudi vsem, ki so podali predloge, med katerimi je bila tudi ureditev za Schreinerjevega trga.

Občina bo v dveh letih za nabavo javnih otroških igrišč namenila približno 800.000 evrov sredstev. Od tega bo približno 330.000 evrov donatorskih sredstev.

“Vsi smo lahko veseli in ponosni, da nam donatorji pri tem pomagajo. Kajti vsi skupaj bomo s sodelovanjem prišli do realizacije še več projektov, še več igrišč,” je dodala Lešnik. Pri postavitvi igrišč je občina sodelovala skupaj z občani in predstavniki mestnih četrti.

Ob današnji priložnosti se je mestni občini zahvalil tudi podpredsednik Mestne četrti Tabor Borut Cerkvenič: “Rad bi se zahvalil predvsem Mestni občini Maribor, da so pripravili rekvizite za telovadbo, in seveda predsedniku komisije za promet, komunalo, urejanje prostora in varstvo okolja Vitorju Zečiču. On je bil pobudnik, da so tukaj nastala igrala. Upam, da jih bodo starostniki in gibalno ovirani večkrat uporabljali in da jih ne bodo uničili vandali.”

Postavljene pripomočke so nekateri občani že preizkusili.

Devet igrišč je občina letos že vzpostavila, lani jih je bilo šest

Zaradi pomanjkanja je nedavno vzpostavila devet novih igrišč, skupaj s šestimi, ki so jih vzpostavili lani, je bilo za igrišča namenjenih približno tri tisoč kvadratnih metrov površin.

Nova igrišča so še na Taboru, Teznu, Novi vasi, Studenci, dva v Limbušu, skupaj z igrišči za košarko, Pobrežje, Dogoše, Brezje, Bresternica, igrala iz mestnega parka bodo nadomestili z novimi.

Poleg tega si aktualna mestna oblast prizadeva zaključiti še štiri odprte projekte, in sicer zamenjati opremo v osnovnih šolah in dokončati obnovo vrtca Brezje.