Zavarovalnica Grawe v sodelovanju z mariborskim podžupanom Gregorjem Reichenbergom in njegovim arhitekturnim birojem načrtuje gradnjo kompleksa Gledališka. Ta bo na prestižni lokaciji nasproti mestnega gledališča združeval poslovne prostore in stanovanja.

[[image_1_article_64278]]

Foto: REICHENBERG ARHITEKTURA

Kompleks bo sestavljen iz dveh objektov z moderno terasasto zasnovo in podzemno garažo. Večji objekt bo ponujal poslovne prostore v pritličju in stanovanja za umetnike v nadstropjih. Manjši objekt pa bo zamenjal obstoječo večstanovanjsko hišo in ponudil 22 novih stanovanj.

Še veliko neznank 

Območje okoli Čeligijevega stolpa bo preurejeno v zeleni javni prostor z igriščem, ki bo dostopen vsem. Za uresničitev projekta je potrebno sodelovanje z lastniki zemljišč, vključno z Mestno občino Maribor in državo. Občina trenutno pripravlja občinski podrobni prostorski načrt, ki bo omogočil nadaljnje korake.

[[image_2_article_64278]]

Foto: REICHENBERG ARHITEKTURA

Vključenost podžupana Reichenberga v projekt preko njegovega arhitekturnega biroja je sprožila vprašanja o konfliktu interesov. Kljub ukrepom za preprečevanje korupcije in izločitvi iz glasovanja o projektu, ostajajo dvomi o transparentnosti postopkov.

[[image_3_article_64278]]

Foto: REICHENBERG ARHITEKTURA

Vrednost investicije, podrobnosti financiranja in pravno-premoženjska vprašanja z ostalimi lastniki zemljišč še niso dorečena. Kljub izzivom projekt predstavlja ambiciozen načrt za oživitev mariborskega središča. Obljuba o višji kakovosti bivanja in poslovnem razcvetu mesta vzbuja veliko zanimanje javnosti.