Mandljevec (Prunus dulcis), na vogalu Ul. kneza Koclja v Mariboru je od danes naprej tudi ustrezno označen kot "naravna vrednota". Spomnimo, da je konec lanskega leta ta drevesna vrsta, ki je za štajersko regijo atipična, pridobila status naravne vrednote. Pobudo za to je podalo Hortikulturno društvo Maribor, v sodelovanju z Zavodom republike Slovenije za varstvo narave, Območno enoto Maribor. 

PREBERITE ŠE: Mariborski mandljevec dobil status naravne vrednote

Ob upoštevanju posebnosti drevesa, okolja, družbeno zgodovinskih dejavnikov in pričevalne vrednosti drevesa, je Ministrstvo za okolje potrdilo predlog in v lanskem letu "mariborski mandljevec" uvrstilo na seznam naravnih vrednot v RS. 

Na tablici slovensko in latinsko ime drevesa, navedba, da gre za naravno vrednoto in logo zavoda

Danes so se tako ob drevesu zbrali predstavniki Hortikulturnega društva Maribor, krajinski arhitekti in predstavnici VSGT Maribor ter drevo opremili z ustrezno označevalno tablico. »Izredno smo veseli, da nam s takimi akcijami uspeva postaviti mesto Maribor ob bok mestom, ki se zavedajo svojih zelenih priložnosti in tudi tako prispevamo v trajnostni mozaik, katerega del smo vsi,« je ob tem dejal Borut Ambrožič, predsednik Hortikulturnega društva Maribor. Člani Hortikulturnega društva Maribor so zavezani ozaveščanju o trajnostnih načelih in vrednot od same ustanovitve društva leta 1869.

Na tablici je ob slovenskem in latinskem imenu drevesa tudi navedba, da gre za naravno vrednoto, ter oznaka izvorne domovine, v tem primeru Irana. Tablica ima tudi logo Zavoda republike Slovenije za varstvo narave. Gre za pentljo sestavljeno iz šestih zank, ki predstavlja simbol varstva narave. Tri simbolizirajo neživi del narave – vodo, zemljo in zrak – preostale  tri pa predstavljajo živi del – rastlinstvo, živalstvo in človeka. Krog simbolno ponazarja ZRSVN. Drevesna tablica, ki je sorodna tistim v mariborskem Mestnem parku in parku na Slomškovem trgu, je usklajena s smernicami ZRSZVN in Skupno službo za varstvo okolja MO Maribor.

Nekatera drevesa povezujejo preteklost, sedanjost in prihodnost. Eno izmed njih je vsekakor tudi mandljevec, ki so ga v knjigi Vodnik po izjemnih drevesih v mestnih parkih Maribora opisali avtorji Lea Zinauer, Karin Bejo in Borut Ambrožič.

Današnji dogodek je organiziralo Hortikulturno društvo Maribor v sodelovanju z VSGT Maribor in vodstvo Mandl food & bara v neposredni bližini drevesa, ki je tudi sponzor izdelave tablice. 
Hortikulturno društvo Maribor in VSGT Maribor uvrščata današnji dogodek v sklop aktivnosti EU projekta ForestWell, ki ga vodi VSGT Maribor.