Ozka vijugasta cesta, ki vodi skozi strnjeno naselje hiš v Ribniško selo, je precej prometno obremenjena. Omejitev hitrosti vožnje na tej cesti je omejena na 40 km/h. Hiše, ki stojijo ob cesti na severovzhodni strani imajo izvoz za avtomobile neposredno na cesto, zaradi slabe preglednosti je nevarnost za prometno nesrečo pri izvozu velika. Še zlasti, ker vozijo avtomobili po cesti z visoko hitrostjo, ki je pogosto tudi bistveno višja kot je trenutna omejitev.

Razširili tudi omejitev hitrosti vožnje

Mariborski mestni svetniki so večkrat izpostavili omenjeno problematiko in podali pobudo, da bi hitrost na omenjeni cesti zmanjšali, pred in za naseljem pa bi postavili hitrostne ovire.

Na predmetni cesti so pristojne službe Mestne občine Maribor že odredile postavitev prometne signalizacije za zmanjšanje hitrosti. CONA 30 bo razširjena do prvega ribnika gledano v smeri proti Ribniškemu selu,” so pojasnili na Mestni občini Maribor.

Nedavno so tako postavili tudi klančino ob izvozu iz Tomšičevega drevoreda v smeri proti Ribniškem selu.