Mariborski Lent se trenutno nahaja v izjemno zanimivem obdobju. Gradbena dela so že skoraj končana, vendar pa manjka še nekaj finalnih dodatkov, ki bodo dopolnili njegovo celostno podobo.

Lent še ni končan

Z Mestne občine Maribor so nam, spletnemu mediju Maribor24, sporočili, da je Lent v fazi projekta, ki je bila prijavljena za sofinanciranje in jo izvaja Cestno podjetje Ptuj v okviru javnega razpisa. Pri načrtovanju projekta je bilo upoštevano tudi širše območje, vendar ta faza še ni predmet izvedbe in ni zajeta v podpisani pogodbi z izvajalcem del. Vendar pa je načrtovana za nadaljnje faze projekta, ko bodo finančne razmere to omogočale, sporoča MOM.

[[image_1_article_64305]]

V naslednjih fazah se bo izvedlo:

  • zunanja ureditev na območju Benetk,
  • zunanja ureditev na območju Vodnega stolpa,  
  • zunanja ureditev z novimi stopnicami pred Hišo stare trte,
  • zmanjšanje števila instalacij za pitnike ter samih pitnikov,
  • izvedba manjšega števila priključkov za stojnice ob reki Dravi,
  • obstoječih stopnic ob ladjici na Benetkah se ne bodo rušile,
  • in izvedba novih stopnic za dostop do reke Drave (zahodni, osrednji ter vzhodni del) se prestavi na kasnejše obdobje.

MOM sporoča: "Predvidenih je 550.000 evrov za ureditev stopnic do reke v osrednjem delu. Ocenjujemo, da so omenjena sredstva dovolj za izvedbo gradbeno obrtniških del stopnic v osrednjem delu Lenta in hkrati za vse potrebne ostale stroške, kot so nadzor, končna projektna dokumentacija …" Trenutno usklajujejo projektno dokumentacijo, vezano na že izvedene betonske temelje, sledila bo izvedba javnega naročila.

[[image_2_article_64305]]

Bronasta maketa Maribora na Lentu

Medtem si lahko na prenovljenem Lentu ogledamo novo znamenitost mesta, bronasto maketo Maribora, ki tehta 350 kilogramov. Na maketi so oblikovane najpomembnejše stavbe, ulice, mostovi in parki mesta Maribor. Maketa je umetniška stvaritev ekipe podjetja Livartis - družinsko podjetje, ki se ukvarja z izdelavo maket in modelov za različne namene. Izdelava makete Maribora je zahtevala več kot pol leta.

[[image_3_article_64305]]