V uredništvo smo prejeli pismo bralca s priloženimi fotografijami, v katerem navaja, da so vinogradi pod Kalvarijo v zanemarjenem stanju. “Kot reden sprehajalec na Kalvariji že dlje časa občasno opažam polomljene zaščite za trse, ki ležijo naokrog. Te očitno ne motijo nobenega. Po njih se hodi, vozi, kosi, jih raznaša veter. Ampak trenutno stanje pa je že alarmantno,” navaja bralec.

Opisuje, da polomljena plastična zaščita za trse leži povsod po vinogradu, nihče pa je ne odstrani. “Enostavno neverjetno se mi zdi, da šola svoje dijake uči kako svinjati okolje,” je še oster bralec.

“Posestvo imamo urejeno v mejah naših zmožnosti”

Z vinogradi trenutno upravlja Biotehniška šola Maribor, lastništvo celotnega območja Kalvarije je razdeljeno med mariborsko nadškofijo in državnim Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je od župnije odkupil del površine. “Vinograde pod Kalvarijo je imela v brezplačnem zakupu Biotehniška šola Maribor. Pogodba je bila dne 27.3.2021 odpovedana, zaradi uveljavitve Zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva, zemljišča so tako prešla v upravljanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport obdeluje pa jih Biotehniška šola Maribor,” so pojasnili na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Za pojasnila smo prosili mariborsko biotehniško šolo in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. S strani Biotehniške šole Maribor smo prejeli odgovor ravnatelja, ki pojasnjuje, da okolico šole urejajo skladno z lastnimi zmogljivostmi.

Velika večina nam priznava, da imamo posestvo zgledno urejeno, v to sem prepričan tudi sam, pač v mejah naših možnosti glede na število dijakov in delovne sile. Zavedamo pa se, da se zgodijo tudi pomanjkljivosti in jih poskušamo odpraviti. Zato smo hvaležni za vsako dobronamerno opozorilo.

“Površine Kalvarije niso javne površine in jih je šola pred leti popolnoma odprla in  obnovila stopnice (nekoč se je Kalvarija v določnem času zapirala) z namenom, da omogoči meščanom sprehod po šolskih površinah. Seveda imamo zaradi sprehajalcev velikokrat tudi težave in se nam je že večkrat pojavilo vprašanje smiselnosti  odprtosti teh površin,” še navaja ravnatelj mariborske biotehniške šole.