Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič je na današnji tiskovni konferenci v Sodnem stolpu povedal, da je občina podvojila sredstva za participativni proračun, za katerega zdaj namenjajo milijon evrov. “Očitno smo na dobri poti vključevanja občanov v gradnjo mesta. Veliko večino projektov iz prvega cikla participativnega proračuna smo ali še bomo izvedli, med njimi tudi nekaj kar ni bilo izglasovano – igrala in fitnes za starejše na Schreinerjevem trgu.” V prvem ciklu paritcipativnega proračuna je skupaj glasovalo nekaj več kot 1700 oseb, ki so izglasovali 44 predlogov.

Občani lahko do nedelje, 16. oktobra, glasujejo za predlagane projekte v okviru drugega cikla participativnega proračuna, in sicer prek spletne aplikacije Čuj, sodeluj! ali osebno na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glasuje lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki je star vsaj 15 let.

Glasovati je mogoče za 150 na seznam uvrščenih predlogov projektov

Aljaž Brodnjak s Fundacije Prizma je dejal, da je mogoče glasovati za 150 na seznam uvrščenih projektnih predlogov. “Do včeraj je preko spletne košarice glasovalo več kot 1.550 občank in občanov, ki so skupaj oddali 4.150 glasov. Spletna platforma je v tem času zabeležila več kot 10.000 ogledov, kar pomeni, da bomo za več kot 50 odstotkov povečali participacijo v mestu. Hkrati smo pomoč pri glasovanju (velja še do jutri), zlasti starejšim, ponudili na vseh mestnih četrteh, krajevnih skupnostih in projektnih pisarnah fundacije Prizma, zavoda PIP in Mladinskega kulturnega centra. Samo včeraj je na ta način glasovalo več kot 130 starejših občanov.” Rezultati glasovanja bodo objavljeni najkasneje do srede, 19. oktobra.

Nekateri prispeli predlogi niso ustrezali kriterijem in merilom

Po sklepu župana je bila imenovana 10-članska strokovna komisija (zaposleni na MOM.,civilna družba in dve članici Mladinskega kulturnega centra), ki je tehnično presojala prispele predloge projektov. Tiste projekte, ki so ustrezali kriterijem, je uvrstila na glasovanje. “Komisija je med 27. junijem in 26. septembrom pregledala 273 prispelih predlogov projektov in pri tem sodelovala s strokovnimi službami mestne občine. Nekateri projekti niso ustrezali kriterijem in merilom; niso bili predlagani za izvedbo na lokaciji, ki je v lasti Mestne občine Maribor ali je vrednost projekta presegala 30.00 evrov, kar je zgornja meja. Mislim, da je številka izbranih 150 projektov dobra, v primerjavi s preteklim ciklom je to višji odstotek projektov, ki so se uvrstili na glasovanje,” je poudaril Bojan Golčar, direktor pravnega in informacijskega centra zavoda PIP. Dodaja, da si je zavod PIP skozi vse leto s srečevanjem z mladimi po srednjih šolah prizadeval, da čimveč mladih ozavesti o pomenu vključevanja v participativne procese. “V anketi, v kateri je sodelovalo približno 700 udeležencev, smo ugotovili, da 80 odstotkov mladih sploh ne pozna participativnega proračuna.”

Tudi mladi želijo soodločati o usodi svojega mesta

Marja Guček, direktorica Mladinskega kulturnega centra Maribor, je dejala, da se je skozi projekte, ki so jih izvedli, pokazalo, da si mladi želijo biti aktivni občani in soodločati o usodi svojega mesta. “Da bi v participativni proračun vključili čim več mladih, smo okrepili promocijo preko družbenih omrežij, vzpodbujali pa smo tudi mlade, ki sodelujejo v naših redni programih. To se pozna v večji količini oddanih mehkih projektov in v vsebinah, ki so bili poslani na glasovanje. Tako lahko glasujemo za projekte: hip hop festival v skate parku, izobraževalna kampanja v podporo LGBT skupnosti, za več projektov na temo grafitiranja, … Ob tem pa se nam zdi pomembno, da mladi sodelujejo v pregledu in presoji predlogov projektov, ki so bili oddani v prvi fazi. Zato je MKC Maribor predlagal v delovno skupino dve mladi osebi z izkušnjami z različnih področij.”