Sodelavci Javnega podjetja Snaga so v današnjih jutranjih urah v sodelovanju z inšpektorji Medobčinske inšpekcijske službe izvedli nadzor nad ločevanjem bioloških odpadkov v večstanovanjskih objektih na Pobrežju v Mariboru. Namen akcije je bil ugotoviti pravilnost ločevanja in uporabnike opozoriti na morebitne nepravilnosti.

[[image_1_article_64617]]

Nadzor je bil izveden na Ulici Veljka Vlahoviča na Pobrežju, pod drobnogledom pa je bil večstanovanjski kompleks od številk 75 do 87.

V sklopu inšpekcijskega nadzora je bila vsebina zbranih bioloških odpadkov v rjavih posodah stresena v korito smetarskega vozila, nato pa je bila ustreznost odpadkov dodatno pregledana s pomočjo grabelj.

Pregled smeti pa je v zbranih odpadkih odkril več nepravilnosti, med organskimi biološkimi odpadki so se namreč našle plastične vrečke, s hrano napolnjena embalaža, pločevinke …

[[image_2_article_64617]]

Težava: plastične vrečke

Največjo težavo tako predstavljajo predvsem plastične vrečke, v katerih številni še vedno zbirajo in odlagajo biološke odpadke.

»Doslednost pri ločevanju bioloških odpadkov je namreč zelo pomembna, saj neustrezne vrste odpadkov, odložene med biološke odpadke, povzročajo številne izzive pri nadaljnji predelavi bioloških odpadkov in vplivajo na končno kakovost pridelanega komposta.«

[[image_3_article_64617]]

»Danes je ena od akcij ozaveščanja, ki jo izvajamo na terenu. Danes smo izbrali ločeno zbrane frakcije oziroma biološke odpadke. Pri bioloških odpadkih namreč opažamo, da ljudje v posode mečejo oziroma odlagajo predvsem vrečke, ki so nerazgradljive in pa ostale frakcije, ki ne sodijo v rjavo posodo – to so plastenke, pločevinke, pa seveda tudi kakšne frakcije,« pojasnjuje Darko Bečaj, vodja službe zbiranja in odvoza odpadkov v podjetju Snaga.

Bečaj tako dodaja: »Namen današnje akcije je, tako kot pri ostalih akcijah, ki jih počnemo, da ljudi ozavestimo in jih na ta način tudi obvestimo – kaj ni bilo v njihovi posodi pravilno odloženo. Pri bioloških odpadkih, če se pojavijo v posodi tudi vrečke, to predstavlja težavo za nadaljnjo obdelavo.«

Le tako lahko pridobimo čiste biološke odpadke, ki so primerni za predelavo v kakovosten, prvovrsten kompost.

[[image_4_article_64617]]

Kaj v rjavo posodo sploh sodi?

»V rjavo posodo sodijo kuhinjski odpadki, zeleni obrez, nikakor pa ne sodijo papir, steklo, embalaža, mešani komunalni odpadki, nevarni odpadki ali pa kakšni kosovni odpadki,« pojasni Darko Bečaj ter doda, da v rjavo posodo ne sodijo niti kosti.

Če ne v plastične vrečke – kako pa torej biološke odpadke pravilno zbirati in odvreči? »Biološke odpadke lahko prinesemo v posodi, ki jo imamo v gospodinjstvu, ki je namenjena za zbiranje manjše količine gospodinjskih odpadkov ali pa v biorazgradljivih vrečkah, ki jih lahko odlagamo v posodo.«

[[image_6_article_64617]]

Doslednost pri zbiranju in ločevanju odpadkov je v večstanovanjskih objektih večja težava kot pri zbiranju v individualnih gospodinjstvih oziroma hišah, saj je v bloku težje prepoznati kršitelja in ukrepati.

O tem smo na maribor24.si že poročali, več pa lahko preberete v prispevku Nepravilno ločevanje odpadkov: Imate tudi vi v bloku nekoga, ki ne ve, kaj sodi v kateri zabojnik?.

V tem tednu več inšpekcijskih nadzorov

Današnji pregled odpadkov se pridružuje več nadzornim dogodkov v tem tednu – sodelavci Snage so se skupaj z inšpektorji včeraj oglasili na območju občine Ruše, jutri pa jih čaka še obisk v občini Miklavž na Dravskem polju.

Uporabniki bodo na nepravilnosti opozorjeni s pisnimi obvestili, na podlagi pregleda odpadkov pa se bodo inšpektorji odločili, kako na danem območju postopati v prihodnje.