Drevesa so v zadnjem času dobršni del listov že odvrgla, tako že nekaj tednov naše ulice ”krasijo” barve jeseni. Odpadlo listje pa iz takšnih ali drugačnih razlogov predstavlja tudi nevšečnost. Nakopičeno listje kazi pločnike mesta in je v kombinaciji z jesensko vlago nevarno za zdrs pešcev, ob večjih padavinah pa nakopičeno listje na odtokih ob cestah onemogočajo odtekanje voda.

Za odstranjevanje oz. pospravljanje odpadlega listja s cest, pločnikov in drugih javnih površin na območju mestne občine Maribor je zadolženo Javno podjetje Nigrad.

Vseh lokacij ne gre sočasno očistiti

Kot na pojasnjujejo pri Nigradu, jesensko čiščenje listja na obcestnih zelenicah poteka v dveh do treh intervalnih obhodih. Na določenih lokacijah, kjer rastejo platane in kostanji, so delavci Nigrada listje že čistili in sicer na Ul. Talcev, Partizanski cesti, predelu Razlagove ulice, Krekove ulice in na samih trgih – trg Leona Štuklja, Glavni trg, trg Revolucije.

Vjudno prosimo občane za razumevanje in strpnost, saj vseh lokacij ne gre sočasno očistiti. V jesenskem času se hitro lahko tudi zgodi, da so včeraj očiščene ulice naslednji dan že polne listja.

Sprotno čiščenje listja se izvaja tudi na javnih zelenih parkovnih površinah, kjer ekipa na terenu intenzivneje odstranjuje listje v bližini mestnega jedra. Čiščenje pa imajo v Nigradu razdeljeno na območja in sicer v 1. prioriteti čistijo glavne in bolj frekventne ulice znotraj centra mesta kot tudi vse zelene trge. Iz centra mesta se ekipe nato pomikajo na glavne ulice v predel Tabora, Nove vasi, Borove vasi… V 2. prioriteti sledijo manjše in stranske ulice.

”Čiščenje listja bo potekalo še cel mesec november in december, samo čiščenje pa je tudi pogojeno od razpoložljivih finančnih sredstev,” nam še pojasnijo in dodajo, da v tem času pregledniška služba Nigrada povečuje tudi pogostost čiščenja požiralnikov.