Rok za končanje ogrevalne atletske dvorane na stadionu Poljane v Mariboru se znova podaljšuje. Pred dnevi so namreč na objektu opravili tehnični pregled, izvajalec pa mora, tako odgovarjajo v mariborski občini, odpraviti še nekaj malenkosti pred končnim prevzemom objekta, ki pa naj ne bi vplivale na pridobitev uporabnega dovoljenja. Ker se izvajalec za zamudo opravičuje z nastalo poplavno ujmo in sprejetim interventnim zakonom, je skrajni rok dokončanja do 21. decembra.

Spomnimo, rok dokončanja po pogodbi je bil 30. september, vendar, tako mariborska občina, izvajalec del do tega roka del ni zaključil. “Dal pa je vlogo za podaljšanje del, sklicujoč se na oteževalne okoliščine (deževno vreme, prekinitve zaradi tekmovanj,…), kar pa investitor in nadzor ni sprejel, saj navedeni razlogi niso imeli vpliva na zamudo pri izvajanju del. Izvajalec je na koordinacijskem sestanku z dne 21. septembra zagotavljal dokončanje v roku,” so zapisali v mariborski občini.

Do zamika tudi zaradi poplav

Glavni razlog za zamude je po njihovih besedah neusklajena izvedba med glavnim izvajalcem in podizvajalci in premalo delavcev na objektu. Do zamika je prišlo (po izjavi glavnega izvajalca del) tudi zaradi pomanjkanja delovne sile, ki je bila napotena na prizadeta območja zaradi poplav (na primer montaža strehe je zamujala zaradi prepolovitve ekip podizvajalca, posledično so zamujala instalaterska dela…). “Sedaj se odpravljajo kvalitetne pomanjkljivosti in urejanje okolja,” še navajajo v občini.

Končna vrednost je skladno s pogodbo in aneksom v višini 5.878.481,16 evrov. Natančna vrednost bo znana po dokončanju del, ker je pogodba sklenjena na enoto mere (v pripravi ugotovitveni aneks končnega stanja). Objekt je namenjen vadbi in treningom ter izvedbi domačih in mednarodnih tekmovanj. Z naložbo bo Mestna občina Maribor dolgoročno rešila potrebe atletov, ki nimajo na voljo pokritih površin za vadbo in zato v zimskih mesecih gostujejo v dvoranah po Sloveniji in sosednjih državah.

Z izvedbo načrtovane naložbe želi Mestna občina Maribor zagotoviti prostorske pogoje za trening atletov (in drugih športnikov) v zimskem času, zagotoviti prostorske pogoje za ustrezne kondicijske treninge drugih uporabnikov (policija, gasilci, vojska, civilna zaščita itn.), zagotoviti prostorske pogoje za izvedbo športne vzgoje za mariborske srednje šole in izvajanje športnih dogodkov za vzgojno-izobraževalne institucije na vseh ravneh, izboljšati infrastrukturne pogoje za izvedbo domačih in mednarodnih tekmovanj v mestu in Podravski regiji, izboljšati možnosti za delovanje atletskih in drugih športnih društev ter prispevati k izboljšanju kakovosti mariborskega športa.

Odstranjeno ograjo v Športnem parku Tabor imajo v prihodnosti namen nadomestiti, vendar v odvisnosti od finančnih zmožnosti MOM. Za prehodno obdobje se bodo na nogometnih igriščih zagotovile lovilne mreže, ki bodo preprečevale izbijanje žoge izven območja športnega parka. Obstoječa betonska ograja na Atletskem stadionu ostaja še do nadaljnjega v rabi, seveda pa bodo pri celoviti rešitvi vsega upoštevali tudi menjavo le-te.

Sebastijan Jagarinec iz Atletskega kluba Poljane je za naš medij povedal, da je dvorana velika pridobitev za mariborsko pa tudi slovensko atletiko. “Dvorana omogoča trening, to je trening hitrosti, šprinta. Atletski trenerji smo tisti, ki smo improvizatorji, pa znamo znotraj tega narediti tudi trening vzdržljivosti. V dvorani bo tudi sodobno opremljeni fitnes, zraven tekališča je tudi skakališče za troskok in skok v daljino. Tudi disciplina skok v višino je omogočena. Večina teh dvoranskih in zunanjih disciplin se bo lahko trenirala v naši dvorani.”

Izjemna ponudba

Dvorana je po njegovih besedah pomembna pri zunanjih velikih tekmovanjih, ker zagotavlja ogrevalno površino, ki je v preteklosti v Mariboru nismo imeli. “Imamo sodoben, odličen objekt, vsi smo lahko ponosni na njega. Ne smemo pozabiti, da smo končno po vseh teh letih dobili ne samo dvorane, ampak tudi ustrezno opremo, ki je več kot dobrodošla za tekmovanja. Dobili smo vse, od blazin do orodij. Mislim, da lahko v tem trenutku v Sloveniji z naskokom nudimo največ, od treningov do tekmovanj. Upam, da z decembrom začnemo s treningi, januarja pa izvedemo že tudi prvo tekmovanje.”