V Energetiki Maribor so sprejeli odločitev, da bodo kot družbeno odgovoren delodajalec vsi sodelavci pričeli razmišljati in delovati trajnostno tudi na področju ravnanja z odpadki. “Trajnostno ravnanje sodelavcev v podjetju na področju odpadkov je ključnega pomena za zmanjšanje negativnega vpliva organizacije na okolje. Razvoj in uveljavljanje trajnostnih praks med zaposlenimi lahko prispeva k bolj odgovorni rabi virov ter zmanjšanju količine odpadkov, ki jih generira podjetje,” so povedali v podjetju.

“V ta namen smo v našo sredino povabili Ireno Bartok iz Javnega holdinga Maribor, pred tem več let zaposleno v Snagi, ki nas je skozi ozaveščevalno obarvano predstavitev popeljala v svet odpadkov ter pomena njihovega ločevanja, recikliranja in zmanjševanja njihovih količin. Dotaknili smo se različnih trajnostnih praks, ki jih je treba spodbujati tako na delovnem mestu kot tudi v domačem okolju oz. vsakdanjem življenju,” so še zapisali.

Tako so si skupaj zadali, da bodo razmislili, kaj lahko naredijo na tem področju v podjetju, da bodo prispevali k ohranjanju okolja, izboljšali svoj ugled in nenazadnje z odgovornim ravnanjem ustvarili prihranke glede na zatečeno stanje.