Potem ko so v Narodnem domu končno dobili dvigalo, ki omogoča tudi gibalno oviranim lažji vstop v stavbo, še vedno ostaja aktivna tudi pobuda za izgradnjo dvigala, ki so jo pred časom predlagali starši otrok in ravnateljica Osnovne šole Bojana Ilicha.

Pridobili gradbeno dovoljenje za dvigalo

Pobudo so obravnavali tudi na seji mestnega sveta, za ureditev dvigala pa je bila že izdelana projektna dokumentacija. “Pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje. Investicija je ocenjena v višini 207.700 evrov, izvajalec projekta je mariborska občina,” pojasnjujejo na Mestni občini Maribor.

Za projekt je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, tudi izvajalec je izbran.

Kdaj bo gradnja tudi dejansko stekla, zaenkrat še ni znano, pričetek del pa je bil sicer načrtovan že pred enim letom. “V okviru investicije bodo tudi urejene sanitarije za gibalno ovirane osebe in dostop do vseh prostorov v objektu brez arhitektonskih ovir,” pa so pred časom pojasnili na mariborski občini.

Vrednost izvedbe dvigala v Narodnem domu sicer znaša 192.997,21 evrov, investicijo pa je v celoti financirala Mestna občina Maribor.