Z univerze jim odgovarjajo, da pri implementaciji zaračunavanja vpisnin upoštevajo spremembo zakonodaje, ki določa, da članice ne smejo zaračunavati vpisnih stroškov šele od 1. oktobra dalje.

V ljubljanski študentski organizaciji so zaskrbljeni, ker se vedno več študentov pritožuje, da jim članice univerze ob vpisu zaračunavajo vpisnine, vpisne stroške, kot tudi stroške izdaje potrdil.

Univerza pri obravnavi predloga ni bila vključena

Na ŠOU v Ljubljani so skupaj s Študentsko organizacijo Slovenije ob načelni podpori vseh deležnikov visokega šolstva, 6. aprila, v državnem zboru dosegli zgodovinski sprejem zakona za urejanje položaja študentov, je v dopisu rektorju univerze Gregorju Majdiču zapisal predsednik ŠOU v Ljubljani Klemen Petek.

“V zakonu smo v 14. členu dosegli tudi prepoved zaračunavanja vpisnih stroškov, ki študentom predstavljajo finančno breme,” navaja Petek, ki je prepričan, da je takšna praksa sporna in nezakonita. Hkrati poudarja, da bi univerza morala biti zgled in primer dobre prakse pri implementaciji zakona s tem, “ko prvi zagotovijo, da pravice študentov niso zgolj mrtva črka na papirju, ki jih vodstva fakultet ne spoštujejo”.

Majdič je za STA sporočil, da univerza pri obravnavi predloga zakona za urejanje položaja študentov žal ni bila vključena, ravno tako ni imela možnosti sodelovati pri oblikovanju zakonskih določb. Implementacija spremenjenega zakona glede zaračunavanja vpisnin pa bo za univerzo po njegovih navedbah predstavljala izdaten izpad dohodka pri čemer ne vejo, kako ga bodo nadomestili.

Kot je pojasnil, je univerza pri implementaciji zaračunavanja vpisnin upoštevala določila spremenjenega 77. člena zakona o visokem šolstvu in prehodno določbo zakona za urejanje položaja študentov, ki določa, da se omenjeni člen zakona začne uporabljati s študijskim letom 2022/2023, to je s 1.oktobrom. Po tem členu namreč za redni in izredni študij javni visokošolski zavodi ne smejo zaračunavati vpisnih stroškov (stroški izbirnih postopkov, vpisna dokumentacija, indeks, študentska izkaznica in drugo). Drugi prispevki za študij se študentom zaračunajo po dejanskih materialnih stroških, ki jih imajo javni visokošolski zavodi.

Pri tem je bil po navedbah Majdiča upoštevan dopis, ki ga je v začetku julija letos ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovilo na javne visokošolske zavode. Upravni odbor univerze je na podlagi veljavne zakonodaje za študijsko leto 2022/2023 tako sprejel spremembe pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani in cenika UL z veljavnostjo od 1. oktobra dalje, je še dodal Majdič.

STA