Maribor

DNEVNA: Zakaj se še niso začela dela za negovalno bolnišnico na Slivniškem Pohorju?

Mojca Kupčič, 04.08.23 ob 04:00

Sodeč po prvih napovedih naj bi negovalna bolnišnica na Pohorju prve paciente sprejela do konca leta 2023, dela pa se še niso niti začela.

DNEVNA: Zakaj se še niso začela dela za negovalno bolnišnico na Slivniškem Pohorju?

V UKC Maribor so že pred dvema letoma napovedali, da bo pljučni oddelek prestavljen s Slivniškega Pohorja v prostore UKC Maribor, na njegovem mestu pa bo vzpostavljena negovalna bolnišnica. Pljučni oddelek so prestavili, dela na novi bolnišnici pa se še vedno niso začela. Po takratnih napovedih naj bi prve paciente sprejela do konca leta 2023. Vendar je projekt zaradi podražitve izgubil financiranje s strani EU, nato pa je prišlo še do problemov z izbiro izvajalcev. Kot so nam sedaj sporočili iz mariborskega UKC-ja, je bilo naročilo pred nekaj dnevi oddano najugodnejšemu ponudniku, dela pa se bodo začela takoj po podpisu pogodbe.

Kaj vse predvidevajo načrti del?

Negovalna bolnišnica na Slivniškem Pohorju bo namenjena bolnikom, ki po zaključenem nujnem zdravljenju v bolnišnici še vedno potrebujejo pomoč. V nekdanjem oddelku za pljučne bolezni je predvidena negovalna bolnišnica s 56 posteljami. Obsegala bo program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja, zdravstveno nego in paliativno oskrbo.

Negovalna bolnišnica se bo umestila v obstoječe prostore s potrebnimi predelavami, prenovo instalacij, energetsko sanacijo, na podlagi funkcionalne zasnove novega programa. Kaj vse točno predvidevajo načrti del?

V kleti objekta so predvideni prostori garderob, shramb, tehnični prostori in mrliška vežica. V nadstropjih in mansardi je severni trakt namenjen vhodnim, skupnim prostorom, prostorom zaposlenih, ambulant in terapij, povezovalni in južni trakt pa pretežno bolniškim sobam s pripadajočimi prostori.

Načrt arhitekture

K obstoječemu objektu je predvidena umestitev prizidka z dvigalom zaradi izpolnjevanja funkcionalnih in varnostnih zahtev nove negovalne bolnišnice. Predvidena je tudi zunanja ureditev, kjer se predvidi čiščenje in vzdrževanje bogatega zelenega okolja, v katerem se uredi pot s prostori za počitek in rehabilitacijo. Uredila se bo tudi nova struktura parkirnih mest in povoznih površin.

Projekt bo sedaj v celoti financiran iz državnega proračuna

Leta 2021 so na ministrstvu za zdravje ocenjevali, da jih bo ureditev nove negovalne bolnišnica UKC Maribor stala 8,9 milijonov evrov, od tega bi velik del dobili iz EU sredstev. Kot so pred dvema mesecoma sporočili iz UKC Maribor, so evropska sredstva prerazporedili na druge projekte zaradi “spremembe časovnice in termina izvedbe, ki ne omogoča zaključka do decembra 2023,” kot je bilo najprej predvideno.

Večer je sicer poročal, da je krivec dejansko podražitev projekta, ki je bil prvotno ocenjen na 8,9 milijona evrov, nato pa so iz UKC Maribor sporočili, da je vrednost izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ocenjena na 15,3 milijona evrov z DDV, celotna vrednost projekta, ki vključuje tudi dobavo opreme, pa je 18,6 milijona evrov z DDV.

V UKC Maribor so nato zagotovili, da se projekt nadaljuje in bo financiran iz državnega proračuna, nova časovnica pa je napovedovala, da bo projekt zaključen do poletja 2024. Vendar je ponovno prišlo do komplikacij pri izbiri izvajalca za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del.

Najprej izbrali najcenejšega ponudnika, sedaj končali z najdražjim

Na javno naročilo, ki so ga v UKC Maribor po pooblastilu Šabedrovega urada objavili decembra lani, so se odzvali trije ponudniki (prikazano v spodnji tabeli). V UKC Maribor so junija za projekt izbrali najcenejšega izvajalca.  Vendar so čez dobra dva tedna sporočili, da se odločitev razveljavi. Kot so pojasnili v obrazložitvi, je Pomgrad vložil pobudo za spremembo odločitve o oddaji javnega naročila, saj ponudnik ne vsebuje referenčnih in tehničnih pogojev predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Vir: Enarocanje

Naročnik je zato opravil ponovni pregled in ocenjevanje ponudb. Ob pregledu so ugoovili, da ponudba ponudnika Makro 5 gradnje d.o.o. ne izpolnjuje naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila: med drugim so v obrazložitvi omenili računovodsko napako in nepravilnosti pri 314 tisoč evrov vredni opremi kuhinje.

V obrazložitvi so še navedli, da tudi drugi najugodnejši ponudnik – konzorcij podjetij Medicoengineering in Lesnina MG Oprema, ne izpolnjuje razpisnih pogojev. Predložila sta namreč garancijo za resnost ponudbe, ki ne vsebuje naslednjega stavka: “Izdano finančno zavarovanje je brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.” V Uradu RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu so “glede na jasne določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in upoštevaje prakso Državne revizijske komisije” ugotovili, da te napake ni dopustno naknadno odpravljati, zato je treba ponudbo izločiti iz postopka oddaje javnega naročila, naročnik pa je ponudbo ocenil kot nedopustno.

Zato so izbrali tretjega in edinega preostalega ponudnika – konzorcij podjetij Pomgrad, VG5 in GIC Gradnje.

Iz UKC Maribor so nam na vprašanja odgovorili le, da je bilo javno naročilo 26. 7. 2023 oddano najugodnejšemu ponudniku. “Odločitev še ni pravnomočna. Rok za pravnomočnost je 8 delovnih dni, šteto od prvega dneva datuma objave odločitve. Dela se bodo začela nemudoma po podpisu pogodbe. Končni znesek je objavljen v odločitvi o oddaji naročila in znaša 12.285.106,00 EUR brez DDV,” so ob tem zapisali.

Bi lahko negovalno bolnišnico še vseeno dobili prihodnje leto?

Tako so po ponovnem pregledu in ocenjevanju ponudb izbrali najdražjega ponudnika, razlika pa je za kar okoli 3,5 milijonov. Bo sedaj komplikacij le konec? Na UKC Maribor ostajajo optimistični, da se bodo dela začela kmalu, in sicer takoj po podpisu pogodbe. Gradbeno dovoljenje je namreč izdano in pravnomočno. Bi lahko tako novo bolnišnico na Slivniškem Pohorju še vseeno dobili prihodnje leto?