Kot smo že poročali, je Mestna občina Maribor leta 2021 pristopila k obnovi mostu na Mariborski otok. Hkrati je (pre)potrebno obnovo dočakalo tudi kopališče na samem otoku.

Nekoč eno najmodernejših in najlepših kopališč so odprli 15. junija 1930, slavnostnega dogodka se je takrat udeležilo deset tisoč navdušencev in navdušenk. Zaradi idilične podobe kopališča, je to k osvežitvi sredi neokrnjene narave privabljalo kopalce od blizu in daleč, skozi čas pa je postajalo celo mondeno in bilo tako za marsikoga zaradi previsoke vstopnine nedostopno. Mariborski otok je bil kot naravna znamenitost zavarovan leta 1951, leta 1991 pa je postal še naravni spomenik.

Prvotna časovnica se je že zavlekla

Pogodba za izvedbo del na Mariborskem otoku je bila podpisana 4. avgusta 2022. “Zaradi ugodnega vremena ter podaljšanja kopalne sezone smo dela začeli šele konec septembra,” so pojasnili na občini. Sprva zastavljena časovnica se je nekoliko zavlekla med drugim tudi zaradi usklajevanj Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave.

Stroški, skladno s pogodbo, ki vključuje tudi les, so predvideni na 773.734,00 evrov. “Bistvenih podražitev ne pričakujemo, saj nekaterih sprva predvidenih del ne bo treba izvesti, so pa možne, saj je zaradi izvajanja del in kontrole ZVKDS ter ZRSVN prišlo do spremembe projektantske rešitve. Zaradi zamakanja je nujno potrebna sanacija v nadstropju objekta.”

Časovnica je podaljšana z aneksom k osnovni pogodbi, ki določa, da morajo vsa dela biti končana do kopalne sezone, t. j. najkasneje do 15. junija 2023.

Med podražitvami tudi cena za vstop na otok

Mestni svetniki so na seji pretekli teden podprli nekatere predlagane podražitve. Kot smo poročali, se je mestni svet po krajši razpravi strinjal s podražitvijo vstopnin in najemnino prostorov v športnih objektih. Šport Maribor uskladitev cen utemeljuje na osnovi inflacije, ki je za obdobje od zadnje uskladitve cen leta 2020 do maja 2023 znašala dobrih 17 odstotkov.

Predlagana uskladitev cen pa nikakor ne bo pomenila pozitivnega poslovanja, pač pa bo le blažil nesorazmerja, ki so nastala v zadnjih letih. Stroški naj bi se v zadnjem letu dvignili za okoli 600 tisoč evrov. Med podražitvami je tudi vstopnica na Mariborski otok. Tako bi se cena celodnevne vstopnice za odraslo osebo iz sedanjih 5 evrov dvignila na 6,5 evrov.

Katera dela so že stekla?

Občina je zaradi finančnih omejitev načrte o celoviti prenovi Mariborskega otoka razdelila v več sklopov. Tako so nekatera dela že stekla, druga pa še čakajo na vrsto.

Na občini so za nas pojasnili, da so na otoku že opravili rušitvena dela polkrožnih betonskih stopnic na južni strani objekta z delom asfaltne poti in pločevinaste kritine s podlogo ter kovinsko ograjo. Prav tako so že opravili rušitvena dela v sanitarijah stavbnega pohištva, sanitarnih sten, tlakov sanitarij, stenske keramike, montažnih mavčnokartonskih oblog, wc školjk, umivalnikov ter dotrajane elektro in vodovodne napeljave.

Odstranili so vgrajene in druge opreme vhodne avle in elementov nedelujočih instalacij. Prav tako dotrajanih betonskih tlakov obbazenskih površin in korit z zaraslo živo mejo pod teraso kopališča. Opravili so tudi revizijske odprtine za dostop do bazenske instalacije.

“Vse navedene odstranitve in rušitve se skladno s projektom obnovijo,” zagotavljajo na MOM.

V naslednjih fazah bodo obnovljene vse dotrajane stopnice, tlakovane ploščadi, sanitarije …

Nadalje obnova zajema planiranje in utrjevanje dna izkopov na predpisano trdnost po navodilih geomehanika. Obnovo vseh odstranjenih stopnic na J strani objekta in nadkritij. Obnovo kompletnih sanitarij, kar zajema pozidave, sanitarne opreme, keramike, obnova oken in vrat – tudi posebnih dodatnih sanitarij za gibalno ovirane.

Prav tako je v načrtu obnova sanitarnih bazenčkov ob vhodih v bazenski kompleks z namestitvijo vrtljivih kovinskih vrat, izvedba podkonstrukcije bazenskih ploščadi z noveliranjem različnih višin iz sibirskega macesna.

Otok bo postal bogatejši tudi za kakovostni tropski les. Tako bodo izvedli pohodnih lesenih bazenskih ploščadi iz kakovostnega tropskega lesa (tigerwood), izvedbo prekritja asfaltirane površine pred J stranjo kopališkega objekta z leseno oblogo (tigerwood) ter dodano rampo in poseben izhod za gibalno ovirane osebe.

“Predvidena je tudi obnova tlakovane ploščadi pred severnim vhodom v kopališki objekt z dodanim dostopom za gibalno ovirane osebe (skladno z navodili ZVKDS). Namestitev panelne ograje okoli kopališča v območju ob bazenskih ploščadi, ki jo bo sčasoma prerasla živa meja. Obnovo najnujnejših zaščitnih pleskarskih del kopališča.”

Bazene obnavlja JHMB-Šport Maribor

Obnova ne zajema tekočih investicijsko-vzdrževalnih del pri obnovi bazenov in bazenskih instalacij. “To opravlja uporabnik kopališča JHMB-Šport Maribor,” so dejali na občini.

Sanacija bazenov je sicer predvidena v letih 2023 in 2024.

Sama obnova bazenov in bazenske tehnike je v skladu s projektno nalogo predvidena v naslednjih fazah kot tudi kompletna obnova kopališkega objekta z izgradnjo komunalne kanalizacije in parkirišča pred MB Otokom.