V letošnjem letu sta močno odmevala projekta Mestne občine Maribor, in sicer gradnja Dravske brvi, ki bi po vzoru brvi iz časa Rimljanov lentovsko nabrežje levega dela Drave povezovala s Taborom, ter obnova dotrajane dvorane Tabor. Predvsem slednja je bila napovedana in težko pričakovana, z deli pa naj bi pričeli avgusta letos, a se izvedbi projektov očitno zamikata.

Enako kot v primeru Waldorfskega vrtca, je tudi v obeh omenjenih primerih prišlo do razkoraka med zagotovljenimi sredstvi in ponujeno ceno izvajalcev. Situacijo na mariborski občini pripisujejo trenutnemu stanju trga.

Zaradi porasta cen višje ponudbe

Glede na trenutno globalno stanje gradbeništva, ki vpliva tudi na slovenski trg, je v letu 2021 prišlo do dviga cen materialov, dela  in storitev v gradbeništvu. Velik vpliv na rast cen v gradbeništvu imajo neurejene razmere na globalnem trgu surovin, posledično pa nezmožnost zagotavljanja materialov in izdelkov v rokih, ki bi izvajalcem omogočala izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Za porast cen na trgu je deloma odgovorna tudi pandemija koronavirusa. Še posebej v zadnjih mesecih je prišlo do velike rasti cen gradbenih materialov. Med njimi je npr. jeklo, iz katerega je zasnovana celotna konstrukcija Brvi Lent – Tabor,” pojasnjujejo na Mestni občini Maribor.

Ocenjena vrednost investicije Brvi Lent – Tabor je izračunana na podlagi projektne dokumentacije iz leta 2020. Zaradi spremenjenih razmer na trgu na mariborski občini preučujejo možnost prilagoditve projekta, a ne na račun kvalitete, saj bi taka odločitev kasneje vplivala na povečane stroške vzdrževanja objekta.

Mestna občina Maribor tako tudi v tem primeru namerava jeseni ponoviti postopek javnega naročila in ne predvideva povečanja lastnih sredstev, prav tako ne odstopa od izvedbe projekta. Ponovitev javnega naročila ne ogroža črpanja evropskih sredstev, saj gre le za zamik planiranja porabe sofinancerskih sredstev,” pojasnjujejo na mariborski občini.

Mariborska občina s ponovitvijo postopka oddaje javnega naročila za obnovo Dvorane Tabor po konkurenčnem postopku s pogajanji pričakuje dosego nižjih ponudb.