Na površini med stanovanjskimi bloki, ki je dalj časa samevala, bo v prihodnje parkirišče. Podjetje Mestne nepremičnine, ki na podlagi koncesije Mestne občine Maribor upravlja začasna parkirišča in garažne hiše je namreč pričelo z urejanjem zemljišča med Betnavsko cesto in Jezdarsko ter Žolgarjevo ulico.

Poleg parkirišč tudi rekreacijske površine

“Dela so v teku. Gre za dva sklopa del. V prvem se pripravlja umestitev začasnega parkirišča na zahodnem delu zemljišča, z izhodom na Betnavsko cesto, v drugem sklopu pa ureditev predela na vzhodnem delu, ki bo do nadaljnje rabe zemljišča, namenjen stanovalcem v okolici za rekreacijske površine,” je pojasnil Ranko Šmigoc, direktor podjetja Mestne nepremičnine.

9.200 kvadratnih metrov veliko zelenico med stanovanjskimi bloki v mestni četrti Magdalena so, kot navaja Radio Maribor, pri Mestnih nepremičninah kupili od slabe banke za gradnjo stanovanj za mlade.

O vzpostavitvi novih namenskih površin se s ciljem oblikovanja dobrega sobivalnega odnosa aktivno pogovarjajo tudi skupaj s predstavniki Mestne četrti Magdalena in upravniki sosednjih večstanovanjskih objektov iz Betnavske ceste in Žitne, Žolgarjeve in Jezdarske ulice.

Pripravljalna dela na zemljišču je izvedla družba Snaga d.o.o., v nadaljevanju pa bo v pripravi parkirnega dela zemljišča sodelovala tudi družba Nigrad d.o.o., Skupni stroški del so ocenjeni na 10.000 evrov.

Parkirišče bo vzpostavljeno junija

V prihodnje tako načrtujejo 150 začasnih parkirnih mest, po besedah Šmigoca pa naj bi odprtje načrtovali letos poleti. Maja načrtujejo postavitev celotne infrastrukture, prvi avtomobili pa bi lahko na parkirišče zapeljali junija.

Cenik parkiranja na začasnih parkiriščih je oblikovan in potrjen s strani Mestnega sveta MOM, objavljen pa v Medobčinskem vestniku. Cena parkiranja se giblje med 30 in 45 EUR za mesečni najem, odvisno od lokacije prebivališča oz. poslovnega objekta najemnika, urno parkiranje pa bo stalo 0,50 EUR.

Parkirišča so prednostno namenjena stanovalcem in poslovnim subjektom v neposredni soseščini, bo pa omogočen tudi urni najem za zunanje uporabnike.

V načrtu tudi ureditev drugih parkirišč

Na lokaciji, kjer bo sicer urejeno novo parkirišče, Mestne nepremičnine ne načrtujejo dodatne infrastrukture, saj je v neposredni bližini več Mbajk postaj za izposojo mestnih koles, prav tako je pred samim parkiriščem avtobusna postaja mestnega potniškega prometa, kar predstavlja odlično izhodišče in povezave do mestnega jedra ter drugih pomembnih točk v mestu.

Sicer pa pri Mestnih nepremičninah v letošnjem letu načrtujejo tudi ureditev nekaterih drugih parkirišč ter vzpostavitev novih parkirnih mest.

V planu dela začasnih parkirišč, je za leto 2022 načrtovana posodobitev parkirišča na Razlagovi ulici ob stavbi MOM, umestitev parkirnega sistema pri Dvorani Tabor in v Športnem parku Kovinar ter vzpostavitev parkirišča pod Koroškim mostom. Skupaj z MOM in družbo DARS pa se dogovarjamo tudi okoli umestitve parkirnega sistema pod dvoetažnim mostom v Melju.

Kot je znano, si Mestna občina Maribor na območju t .i. železniškega trikotnika na desnem bregu reke Drave prizadeva vzpostaviti večje površine za parkiranje osebnih vozil, avtobusna postajališča, parkirišča za avtodome ter površine za souporabo koles in avtomobilov. V prihodnjih letih pa se obetata tudi garažni hiš pod Glavnim trgom in pod pomožnim igriščem Ljudskega vrta.