Maribor

DNEVNA: V Mariboru na več lokacijah postavili mobilni radar

Petra Zemljič, 14.06.23 ob 04:00

Občina nad zmanjšanje hitrosti z mobilnim radarjem, ki ga je za danes najela.

DNEVNA: V Mariboru na več lokacijah postavili mobilni radar

Danes med 07:00 do 14:00 uro poteka merjenje hitrosti z mobilnim radarjem v Mariboru. In sicer na štirih lokacijah: na Pohorski ulici, v neposredni bližini objekta Vrtec Studenci, enota Radvanje, na Lackovi cesti, v neposredni bližini Osnovne šole Ludvika Pliberška, na Limbuški cesti, v neposredni bližini Osnovne šole Rada Robiča v Limbušu, ter na Prekmurski ulici, v neposredni bližini Osnovne šole Martina Konšaka.

Izvajalec nadzora je, kot so navedli v mariborski občini, podjetje Intermatic, d.o.o. Zaradi tega podatka je zavrelo marsikateremu Mariborčanu. Med drugim so se nekateri na družbenih omrežjih spraševali, kdo bo kaznoval kršitelje in zakaj takšna akcija z zasebnim podjetjem. Občina se je nato naknadno odzvala z daljšim sporočilom. Med drugim je izpostavila, da se moramo zavedati, da zmanjšanje povprečne hitrosti v naseljih za samo en kilometer na uro pomeni zmanjšanje prometnih nesreč za približno 4 odstotke.

Dnevni najem stane 450 evrov

“Tudi Mestna občina Maribor se je odločila, da bo v letu 2023 izvedla nekaj akcij nadzora, pomembno pa je izpostaviti, da meritve v imenu lokalnih skupnosti izvaja oziroma podatke obdeluje medobčinsko redarstvo, ki nima lastnega radarja tako kot policija ali občinsko redarstvo v Ljubljani, ampak je radar najet in najemodajalcu se samo plača dnevnim najem radarja po veljavnem ceniku. Vrednost dnevnega najema mobilnega radarja je 450 evrov brez davka. Torej podatkov, zajetih z mobilnim radarjem ne obdeluje podjetje, ki je samo najemodajalec mobilnega radarja. Če se bo pokazalo, da je interes občin v okviru skupne občinske uprave takšen, da je smiselno da medobčinsko redarstvo kupi lasten radar, bo se seveda k temu pristopilo, zaenkrat pa bi bil nakup lastnega radarja nesmiseln,” so še zapisali.

V najemu je ena naprava za samodejno zaznavanje prekoračitev hitrosti, ki bo uporabljena v sedmih urah na štirih predvidenih lokacijah.

Kot dodajajo v občini, je z meritvami hitrosti in s postavitvijo radarskih vozil na teh lokacijah v Mariboru soglašal tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Je pa medobčinsko redarstvo Skupne občinske uprave Maribor, ki deluje na območju 18 občin, letos na predlog nekaterih občin že začelo okrepljen nadzor hitrosti in pravil glede dovoljene mase vozil.

Meritve tudi v prihodnje

Občini smo poslali dodatna vprašanja, med drugim, ali načrtujejo še več meritev. Kot so nam odgovorili, bo medobčinsko redarstvo tudi v prihodnje izvajalo meritve hitrosti, in sicer na podlagi odločitve lokalnih skupnosti oziroma občin, ki so del skupne občinske uprave. Lokacije meritev bo po njihovih besedah medobčinsko redarstvo določilo skupaj s predstavniki lokalnih skupnosti, saj upravljalec cest pozna problematiko previsokih hitrosti na svojem cestnem omrežju.

Na vprašanje, kakšna je praksa s tovrstnimi meritvami v drugih občinah, so nam odgovorili, da je na srečanju županov vseh občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave Maribor v letu 2022  medobčinsko redarstvo predstavilo posebne ukrepe, ki jih lahko izvaja za zagotavljanje varnosti v prometu, javne varnosti ter javnega reda. “V večini občin je problem tudi previsoka hitrost in neupoštevanje prepovedi vožnje tovornih vozil (prekoračitev predpisanih obremenitev) in to je področje, ki ga v okviru pristojnosti pokriva medobčinsko redarstvo. Na podlagi tega je Medobčinsko redarstvo v letu 2023 pričelo z okrepljenim nadzorom prekoračitve hitrosti in prekoračitve predpisane mase vozil na predlog nekaterih občin soustanoviteljic Skupne občinske uprave Maribor.”

Kot določa zakonodaja

Kako operativno bo tekel ta postopek, torej na kak način bodo kršitelji obveščeni, na kakšen način bo določena kazen in ali bodo kršitelju omogočili vpogled v prekoračitev, so v občini kratki v odgovoru: “Prehitri vozniki bodo obravnavani s strani prekrškovnega organa po postopku, ki ga določa zakonodaja RS. Prihodki od glob vplačani s strani kršiteljev na podlagi izdanih plačilnih nalogov pa so prihodki lokalne skupnosti.”