Mestna občina Maribor je preteklo leto pričela večjo investicijo otroških igrišč. Mesta se po vsem svetu širijo z neverjetno hitrostjo in do leta 2025, po podatkih Unicefa, bi naj kar 6 od 10 otrok živelo v mestnem okolju. Na eni izmed preteklih sej mestnega sveta so omenjene izzive izpostavili tudi v Listi kolesarjev in pešcev ter poudarili, da bi si Maribor moral prizadevati postati otrokom prijazno mesto, kar bi dosegli tudi z urejenimi otroškimi igrišči in
zelenicami.

V Mariboru skupno 25 javnih otroških igrišč

V našem mestu se vedno pogosteje pojavljajo potrebe po otroških igriščih, veliko jih je tudi dotrajanih in potrebnih prenove. Mariborska občina je zato že lani sistematično pristopila k vzpostavitvi novih igrišč za otroke, tako pa bo tudi letos.

V Mariboru je tako 25 javnih igrišč:

 • v Mestnem in Magdalenskem parku,
 • na Trgu Borisa Kidriča,
 • na območju Ertlovega gozdička,
 • pri Pohorski vzpenjači,
 • na Macunovi ulici,
 • na Slovenski ulici,
 • na Gregorčičevi ulici pri vrtcu,
 • v Brezju pri osnovni šoli,
 • na Titovi cesti,
 • na Trgu svobode,
 • na Ghegovi,
 • na Frankolovski ulici,
 • na Schreinerjevem trgu,
 • v krajevni skupnosti Malečnik,
 • na Bevkovi ulici,
 • v Greenwichu,
 • na območju Pekrskega potoka,
 • blizu Doma Antona Skale,
 • v Borovi vasi,
 • na Tomanovi ulici,
 • na Bezjakovi ulici v Pekrah,
 • na Vrbanski cesti v Kamnici,
 • na Romihovi ulici na Teznu,
 • na Cesti XIV. Divizije na Pobrežju.

Na občini, kot povedo, letos načrtujejo postavitev novih javnih otroških igrišč na več lokacijah. “Upošteva se želje občanov in tudi pridobljeno dokumentacijo, ki je nastala na podlagi analize stanja pokritosti občine z otroškimi igrišči, ki je pokazala kje otroških igrišč primanjkuje. Na podlagi ugotovitev smo že lansko leto pričeli s projektom ureditve javnih površin za igro, šport in rekreacijo. V letošnjem letu s projektom nadaljujemo,” pojasnjujejo na Mestni občini Maribor. 

V načrtu postavitev novih igrišč, fitnesov ter drugih igral

V lanskem letu so znotraj Mestne občine Maribor vzpostavili pet novih javnih otroških igrišč, tako jih je skupaj 25 v Mariboru. V sklopu tega so na občini v celoti uredili igrišča, torej postavili otroška igrala, urbano opremo, kot so koši in klopi. Pri tem so v Pekrah, na lokaciji novega košarkarskega igrišča, postavili zaščitno mrežo. Pobudniki projekta so bili Lista kolesarjev in pešcev, ki so med prvimi opazili pereč manko na javnih površinah, podprli pa so ga tudi razni vrtce in šole. Igrala so bila zgrajena s pomočjo donatorskih sredstev in sredstvi iz participativnega proračuna, župan Mestne občine Saša Arsenovič pa je napovedal tudi izgradnjo fitnesov, drugih igral ter športnih igrišč, ki bodo omogočala manjša športna tekmovanja. 

Na Pobrežju se je sicer kmalu po odprtju novega otroškega igrišča sicer že pripetil incident, saj so vandali požgali del igrišča in povzročili nekaj mehanske škode, tudi sicer pa so igrišča pogosta tarča vandalov, ki se znesejo nad njimi.

V proračunskem letu 2022 načrtujemo postavitev novega javnega otroškega igrišča v Limbušu (v sklopu participativnega proračuna izglasovani trije projekti), na Studencih, v Novi vasi, Teznem in v Mestnem parku. Na Schreinerjevem trgu bomo razširili nabor igral, kjer bo nameščeno igralo za gibalno ovirane otroke. Uredili bomo tudi plezalno steno pod Koroškim mostom in nadgradili igrišče za košarko v Pekrah.

V letu 2022 je v proračunu na voljo 305.000 evrov, na mariborski občini pa zbirajo tudi donatorska sredstva za namen nakupa novih igral ali vzpostavitve novih javnih otroških igrišč.

Igrišča na Schreinerjevem trgu tudi za gibalno ovirane

Za občutek vključenosti otrok je zelo pomembno, da so igrala namenjena vsem, torej tudi gibalno oviranim, kar so predvideli tudi pri njihovi vzpostavitvi.

Pri načrtovanju igrišč vključujemo tudi društva invalidov in pristojne strokovne službe, ki poznajo vpliv igral in vadbenih naprav na gibalno ovirane osebe in na tak način pripomorejo k izbiri najboljših. V sklopu javnega otroškega igrišča na Schreinerjevem trgu bomo tako namestili tudi igrala za gibalno ovirane otroke,” sporočajo iz Mestne občine Maribor.

V mestnem parku se zaključuje prenova promenade, mariborska občina pa je tako v teh dneh pričela tudi z odstranjevanjem bazena, kjer bodo v prihodnje postavili dodatna otroška igrala.

Tudi sicer pa za urejenost otroških igrišč redno skrbi javno podjetje Snaga. “V letošnjem letu bomo prestavili (in obnovili) otroška igrala iz Mestnega parka na drugo lokacijo, sicer pa koncesionar za javno higieno (Snaga d.o.o.) skrbi tudi za javna otroška igrišča in po potrebi igrala popravi, oziroma poskrbi za lesene dele, zagotovi, da je na površini dovolj prodnate podlage in podobno. Skratka vsa javna igrišča so redno vzdrževana in varna,” pa še sporočajo iz Mestne občine Maribor.