Mestna občina Maribor si prizadeva vzpostavljati čim boljše možnosti za trajnostno mobilnost na svojem območju. “Kolesarjenje je ena ob najbolj trajnostnih oblik mobilnosti, zato nenehno širimo in izboljšujemo kolesarske povezave na območju občine; še več, vzpostavljamo sklenjene povezave med vsemi deli občine, hkrati pa sledimo tudi cilju, da središče Maribora kolesarsko povežemo s sosednjimi občinami,” pojasnjujejo na mariborski občini.

Mariborska mreža po vzoru ljubljanske?

Kmalu bodo tako izbrali koncesionarja v projektu vzpostavitve sistema kratkotrajne izposoje oziroma souporabe javnih koles. Zaenkrat ta še ni znan, pojavljajo se že ugibanja, ali bi morda sistem izposoje javnih koles v Mariboru po vzoru ljubljanskega BicikLJa upravljal Europlakat.

V prvi fazi je predvidena ureditev petnajstih postaj s skupno 130-imi kolesi na frekventnih točkah v mestnem središču in na desnem bregu Drave. V kasnejših fazah, ko bo sistem že dobro zaživel, je predvidena širitev omrežja, pri čemer bodo upoštevali potrebe in želje uporabnikov.

Že pred leti se je mariborska občina zavezala k izboljšanju kakovosti zraka in prometne varnosti, s tem pa tudi k izboljšanju kakovosti življenjskega in delovnega prostora, zlasti v mestnem središču, ki je v tem smislu zaradi gostote prometa in zgoščene poseljenosti najbolj problematično. “Iz mesta zato postopoma vse bolj umikamo avtomobile in druga vozila na motorni pogon, dajemo prostor pešcem in spodbujamo uporabo javnega potniška prometa, predvsem pa kolesarjenje. Kolo lahko najbolje nadomesti avto, ko gre za premagovanje krajših razdalj, zlasti v mestnem središču,” pojasnjujejo na občini.

Tudi z vzpostavitvijo sistema izposoje javnih koles, na mariborski občini zavezanost k trajnostnim oblikam mobilnosti prenašajo v prakso, saj obenem tistim, ki nimajo svojih koles ali pa se iz kakršnegakoli razloga v mesto ne morejo pripeljati s kolesi (obiskovalci, turisti), omogočajo hitro in udobno premikanje po mestu. V Ljubljani se je prav slednje izkazalo za primer dobre in uspešne prakse.