Revija Outsider in Mestna občina Maribor sta razpisali mednarodni natečaj »Plavajoči paviljon na reki Dravi«. Namen natečaja je bil pridobiti inovativno zasnovo za plavajoči paviljon, ki bi imel dve glavni funkciji: prostor za manjše dogodke v času Festivala Lent in prostor za kontemplacijo ob reki.

Do razpisanega roka, 31. 5. 2022, so prejeli 150 elaboratov. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali arhitekti Gregor Reichenberg (podžupan Mestne občine Maribor za področje arhitekture in prostora), Aljoša Dekleva (Dekleva Gregorič arhitekti), Jure Grohar (Vidic Grohar arhitekti), Nika van Berkel (De Zwarte Hond), Eva Gusel (Outsider) in Matevž Granda (Outsider), je podelila 3 nagrade in 3 priznanja.

Zmagala ideja s helijevim balonom

Kot so zapisali je žirija za zmagovalca soglasno izbrala elaborat s šifro bVuCtq, ki na natečajna izhodišča odgovarja na duhovit in enostaven način. Paviljon bo tako sestavljen iz dveh delov, in sicer iz plavajoče lesene platforme in lebdečega platna, ki ga napenja helijev balon.

“Na podporno leseno platformo se nalagajo manjše platforme različnih višin, ki se odzivajo na program in kontekst ter tako tvorijo razgibano topografijo. V konstrukcijski zasnovi strehe je mogoče začutiti poetično tenzijo med obema materialoma – helijevim balonom in platnom. Oba materiala imata namreč smisel izključno, če nastopata hkrati, in sta zato popolnoma odvisna drug od drugega. Enostavna, a skrajno premišljena konstrukcijska zasnova strehe je tako osrednji konceptualni narativ, ki paviljonu daje presežno dimenzijo in mu posledično dodeli status osrednjega označevalca prostora,” piše v elaboratu.