Maribor

DNEVNA: Stanovanja pod Pekrsko gorco gredo za med, načrtujejo jih tudi na Pobrežju

Petra Zemljič, 24.08.23 ob 04:00

Neprofitna stanovanja naj bi na Pobrežju v Mariboru začeli graditi po letu 2025.

DNEVNA: Stanovanja pod Pekrsko gorco gredo za med, načrtujejo jih tudi na Pobrežju

Stanovanjski sklad RS je v okviru javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem do sedaj objavil in izvedel tri termine oddaje vlog in izborov najemnikov, kjer so bila poleg ostalih stanovanj na različnih lokacijah po Sloveniji v ponudbi tudi stroškovna stanovanja z neprofitno najemnino na lokaciji Pod Pekrsko gorco v Mariboru. Prav tako sta bila za isto lokacijo izvedena dva termina za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem, so še sporočili iz Stanovanjskega sklada.

Neoddanih 14 stanovanj

Spomnimo – zadnji termin za oddajo stanovanj, ki je vključeval tudi stanovanja v soseski Pod Pekrsko gorco 2. faza, je bil objavljen 12.maja, zbiranje prijav pa je potekalo do 31. maja. “V ponudbi je bilo na voljo 176 stanovanj na različnih lokacijah po Sloveniji, od tega 161 stanovanj v soseski Pod Pekrsko gorco v Mariboru. V izboru dne 6.7.2023 je bilo obravnavanih 496 popolnih prijav za vsa stanovanja v ponudbi in v soseski Pod Pekrsko gorco oddanih 147 stanovanj, in sicer vsa stanovanja, ki so bila na voljo vsem prosilcem, neoddanih je ostalo samo 14 stanovanj, ki so namenjena gibalno oviranim osebam. Trenutno so v teku podpisi najemnih pogodb in primopredaje stanovanj izbranim najemnikom,” še odgovarjajo v skladu.

Kvadrature stanovanj se gibljejo med 36 in 99 kvadratnih metrov, medtem ko se višina najemnine giblje od 235 do 575 evrov.

Za “resnost” plačati 500 evrov

Na razpis sklada so se lahko prijavile popolno poslovno sposobne fizične osebe, ki imajo v času vložitve prijave državljanstvo Republike Slovenije ali dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, medtem ko morajo imeti ostali člani oziroma uporabniki stanovanja v času vložitve prijave vsaj dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. Prosilci morajo ob oddaji prijave oziroma najkasneje do zadnjega dne vsakokratnega termina za oddajo prijav kot dokazilo za resnost najema, vplačati tudi znesek za resnost prijave v višini 500,00 evrov. Slednji se nato ob uspešnem kandidiranju na razpisu šteje kot del varščine za stanovanje, neizbranim pa ta znesek sklad po opravljenem izboru vrne.

“V primeru večjega števila prosilcev za posamezno stanovanje ima prednost pri izboru najemnikov prosilec iz višje prednostne kategorije znotraj prednostne skupine. Če je prednostnih prosilcev za posamezno stanovanje po upoštevanju prednostnih skupin in kategorij navedenih v razpisu še vedno več, je med njimi izveden naključen računalniški izbor na način, opisan v protokolu izbora najemnikov, ki je objavljen na spletni strani sklada. Prednostna skupina so prosilci, ki ustrezno dokažejo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega. Znotraj prednostne skupine prvo reševanje stanovanjskega vprašanja imajo prednost naslednje prednostne kategorije: mlade družine, družine z otroki, družine s starejšimi otroki, mlade osebe in ostali. Znotraj prednostnih kategorij lahko prosilci uveljavljajo tudi dohodkovni kriterij,” so med drugim zapisali v skladu.

Nova lokacija na Pobrežju

Stanovanjski sklad RS ima namen v Mariboru na območju Ulice Veljka Vlahovič graditi najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo. Vse, kar so nam sporočili, je, da predvidevajo na tem koncu zgraditi 430 stanovanj v dveh samostojnih gradbenih fazah, in sicer bo v območju ena zgrajenih 312 javnih najemnih stanovanj in 30 oskrbovanih stanovanj, v območju dve pa 58 javnih najemnih stanovanj ter 30 oskrbovanih stanovanj. Vezano na projekt potekajo pripravljalne in načrtovalske aktivnosti. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje v Mestni občini Maribor je bil sprejet v oktobru 2022, sedaj pa sledi projektiranje in pridobivanje ustreznih dovoljenj ter priprava zemljišča. Začetek gradnje prve faze je predviden po letu 2025 ob pogoju zagotavljanja finančnih virov za realizacijo soseske, še piše na spletni strani sklada.