Ideja o Urbanem centru Tezno v teh dneh dobiva prenovljeno podobo, na javni obravnavi dopolnjenega osnutka v prostorih OŠ Martina Konšaka so odločevalci sinoči prisluhnili tudi predlogom in kritikam javnosti. Pobude in predloge bodo sprejemali še do 4. aprila, potem pa gredo načrti v finalizacijo.

Od vrtičkov do Urbanega centra Tezno

Objekt, ki se bo raztezal na dobrih 20.610 kvadratnih metrih, je umeščen v neposredno bližino OŠ Martina Konšaka.  Lociran bo med cesto heroja Nandeta ter Prekmursko ulico in se bo raztezal do omenjene osnovne šole ter Stražunskega gozda. Do začetka gradnje se na prostorih nahajajo vrtički, ki jih v najem oddaja Mestna občina Maribor in najemnikom so ob priložnosti zagotovili, da letos vrtičke še lahko obdelujejo, kasneje pa bodo imeli možnost najema dela zemljišča na drugi lokaciji na Teznem, kjer naj bi po petih letih pričeli z izgradnjo novega doma starejših občanov ob Keleminovi ulici.

Prav tako se predvidi Urbani center Tezno, v okviru katerega se umeščajo objekt in zunanje površine ter novo športno igrišče Osnovne šole Martin Konšak.

Investitor namerava izvesti ureditve povezane z izgradnjo novega objekta namenjenega zdravstveni oskrbi, ureditev parkirnih in zelenih površin.

Telovadnice ni v načrtih

Prav tako se predvidi Urbani center Tezno, v okviru katerega se umeščajo objekt in zunanje površine ter novo športno igrišče Osnovne šole Martin Konšak. V objektu bodo zagotovljeni še prostori Centra mestne četrti, knjižnica Tezno, večnamenska dvorana ter dodatni prostori za delovanje društev.

Šola si že mnoga leta prizadeva dozidati dotrajano telovadnico in nekajkrat je že kazalo, da bo projekt stekel, nazadnje leta 2016.

Najverjetneje bo predmet naknadnih načrtov, po zadnjih podatkih najverjetneje leta 2023, oziroma po tem, ko se zaključi gradnja telovadnice OŠ Franceta Prešerna.

Tudi tokratni načrt telovadnice ne predvideva. Kot so pojasnili na javni obravnavi, pa načrt, ki predvideva tudi športno igrišče, telovadnice ne izključuje, četudi v trenutnem načrtu ni upoštevana. Najverjetneje bo predmet naknadnih načrtov, po zadnjih podatkih najverjetneje leta 2023, oziroma po tem, ko se zaključi gradnja telovadnice OŠ Franceta Prešerna.

Načrt ureditve Urbanega centra Tezno.

Prostor, kjer bo zrasel novi Urbani center Tezno, je v lasti Mestne občine Maribor. Ta je sicer nameravala od zasebnih lastnic odkupiti še del območja nekdanjih vrtičkov, ki zadnja leta služi predvsem za odlaganje smeti, vendar sta po neuradnih podatkih lastnici ceno postavili bistveno previsoko, tako da se občina za odkup ni mogla odločiti. Občina je tudi izdala odlok, da se mora omenjeno zemljišče do konca junija sanirati.

Vrtičke bodo najemniki letos še uporabljali.

Občina ima res velik interes, da čim prej pristopi k izvajanju načrta, seveda tudi v sodelovanju z zdravstvenim domom. Ko bo OPPN (občinski podrobni prostorski načrt) sprejet, je potrebno urediti gradbeno dovoljenje, potem pa želimo z gradnjo čim prej začeti,” je pojasnila Maja Reichenberg Heričko, vodja Sektorja za urejanje prostora na Mestni občini Maribor.

Krožišče ni smiselno

Območje OPPN se napaja preko obstoječega prometnega omrežja. Večnamenska prometna os je širine 5,00 m in je načrtovana v takšni obliki, da je namenjena kolesarjem, avtomobilom ter reševalnim vozilom. Preko nje bo urejen dovoz v kletno etažo garažo, ki se bi nahajal severno od objekta zdravstvene postaje, prav tako omogočal dovoz do parkirišča na prostem v severovzhodnem delu območja. Ob osi je speljana tudi pešpot, vzdolž nje bodo urejena parkirna mesta za gibalno ovirane in taksi službo.

Tako bo izgledal Urbani center Tezno.

Ob sami razgrnitvi so posamezni občani izrazili strah pred preveliko obremenitvijo Panonske ulice, ki naj bi bila močno obremenjena že zdaj. Občina v ta namen trenutno izvaja meritve, ki so presenetljivo pokazale, da ulica ni preobremenjena, niti po njej vozila ne vozijo prehitro, čeprav tam velja omejitev 30 kilometrov na uro. Tudi sicer ni predvidena dodatna obremenitev Nikove ulice, kar je večino stanovalcev še najbolj skrbelo.

Seveda bo območje bistveno bolj obremenjeno, ko bo novi objekt stal in čeprav za zdaj ostaja možnost tako križišča, kot tudi krožišča, se krožišče ne zdi smiselno, kajti po ocenah načrtovalcev ne zagotavlja enake prometne varnosti za pešce ter kolesarje, kot bi jo dobro skonstruirano križišče.

Zdravstvena postaja na tem delu Maribora je bila več kot potrebna, tega se vsi zavedamo.

Zdravstvena postaja na tem delu Maribora je bila več kot potrebna, tega se vsi zavedamo. Seveda bo namenjena v prvi vrsti najbližjim stanovalcem, treba pa je vedeti, da nekaj mestnih četrti nima ambulant in v tem smislu bo pridobitev za celo mestno občino,” je pojasnila Reichenberg Heričkova.

Stanovalce skrbita komunalna ureditev ter dostop

Od kar sem leta 1958, ko sem obiskoval vrtec, pa do danes, ko stojim na svojem balkonu, se ni zgradilo nič,” je povedal eden od sosedov: “Da bo končno zrasla zdravstvena postaja in drugi objekti, se mi zdi fantastično in upam, da se bodo dela čim prej pričela.

Kljub visokim pričakovanjem pa ostaja tudi bojazen, da bi dodatna obremenitev šolsko pot naredila manj varno. Izpostavljen je bil tudi dotrajan kanal v Stražunu, ki je že trenutno preobremenjen in dodatnih obremenitev ne bi prenesel. Rešitve na tem področju še ni, jo pa intenzivno iščejo.

Želimo si, da se v Maribor priseli več prebivalcev in skozi take projekte se vidi napredek, ki prebivalcem nudi boljšo kvaliteto bivanja,” je še povedala Reichenberg Heričkova, ki je izpostavila še sodelovalni faktor in zbrane povabila tudi k podajanju predlogov preko elektronske pošte in prenovljene spletne strani MOM.

Ker je vprašanj, pobud in predlogov kako življenje izboljšati veliko, je Mestna občina Maribor na prenovljeni spletni strani pripravila stran za pobude, poimenovano izboljšajmo Maribor. Zaživela bo petega aprila, na njej pa lahko meščani ali zainteresirana javnost oddajo pobude in predloge, ob tem pa priložijo še fotografije. 

Zadnji dan razgrnitve, ko je še mogoče zastavljati vprašanja in oddajati predloge v zvezi z Uranim centrom Tezno, je 4. april. Do takrat se lahko s svojimi predlogi na občino obrnete tudi preko elektronskega naslova: [email protected] s pripisom OPPN Urbani Center Tezno.

Čez tri leta bi Urbani center Tezno zaživel

Pred nekaj meseci so na MOM za maribor24.si že podali oceno vrednosti investicije. Na podlagi projektantske ocene vrednost gradbenih del pri novi tezenski postaji znaša približno 5,5 milijonov, vendar ta znesek nikakor ne predstavlja vrednosti celotne investicije. Mariborski župan Saša Arsenovič ob tem računa, da bi del potrebnega denarja prispevala tudi država, so pojasnili takrat.

Planirano je, da se do konec poletja 2022 na mestnem svetu sprejme OPPN, ki se pravkar pripravlja. Za tem je predvidena gradnja, še prej pa postopek za izbiro izvajalca GOI del,” so tedaj pojasnili z Mestne občine Maribor.

Z deli bi pričeli leta 2022, v letu 2024 oziroma 2025 pa bi lahko v novem objektu ob Prekmurski ulici sprejeli tudi prve paciente.

Tudi sama komaj čakam, da v zemljo zasadimo prvo lopato na novem gradbišču in projekt steče,” je še komentirala vodja sektorja za urejanje prostora.