Na Mestni občini Maribor (MOM) v teh dneh pripravljajo javni razpis za rekonstrukcijo Waldorfskega vrtca. Stavbo vrtca na Valvasorjevi ulici je namreč leta 2019 uničil požar, mariborska občina pa namerava na tem mestu postaviti montažno konstrukcijo, ki bo omogočala ponovno izvajanje vrtčevske dejavnosti. Zasebni waldorfski vrtec Studenček se je po požaru, do katerega je prišlo zaradi napake na napeljavi, preselil v prostore bližnje Waldorfske šole, ki so v lasti ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Te je dobil v začasno uporabo za dve leti, občina pa naj bi objekt obnovila do novembra leta 2021.

Obnova se je takrat zamaknila, v upravi vrtca pa so uspeli najemno pogodbo za prostore v bližnji Waldorfski šoli podaljšati vse do avgusta letos, ko naj bi bili novi prostor pripravljeni na prevzem.

Le ena ponudba in še ta previsoka

Mestna občina Maribor je 23. marca lani objavila javni razpis za projektiranje in izvedbo rekonstrukcije objekta (montažnega vrtca) na Valvasorjevi ulici 94 v Mariboru, za izvedbo predmetnega javnega naročila pa zagotovila 491.294,00 evrov.

Na mariborsko občino je takrat prispela ena sama ponudba, ki pa je bistveno presegala zagotovljena finančna sredstva, saj je bila ponudbena cena 768.441,40 evrov z DDV, torej za dobrih dvesto tisočakov višja od zneska, ki ga je mariborska občina namenila obnovi. Ponudnik cene ni želel znižati.

Dne 20. 5. 2021 je bil predmetni postopek javnega naročila zaključen, sprejeta pa je bila odločitev, da naročila ponudniku ne oddamo. Odločitev je postala pravnomočna 31. 5. 2021. Mestna občina kot javni naročnik je javni postopek zaključila, saj zagotovljena finančna sredstva v višini 491.294,00 EUR niso zadoščala za izvedbo projektiranja in rekonstrukcijo objekta. Z omenjenim ponudnikom smo izvedli tudi dodatna pogajanja, v katerih smo skušali ponudbeno ceno znižati, vendar ponudnik nove, torej nižje ponudbe ni posredoval,” so pojasnili na mariborski občini.

Vloga za gradbeno dovoljenje oddana

Na občini so po neuspelem javnem naročilu sklenili, da pristopijo do rekonstrukcije večfazno. V prvi fazi so predvideli rušitev objekta, nato postopke za naročilo in pridobitev projektne dokumentacije, torej naročilo gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije (PZI), v zadnji fazi pa bi stekla sama obnova.

Projektno dokumentacijo z gradbenim dovoljenjem so na občini nameravali pridobiti že v lanskem letu, a se je takrat postopek zamaknil. Dokumentacija je trenutno pripravljena, kmalu pa bo stekel postopek za izbiro izvajalca.

Pripravlja se javni razpis za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo Waldorfskega vrtca, ki bo predvidoma objavljen do konca meseca februarja. DGD PZI dokumentacija je končana, pridobljena so vsa soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja, na upravno enoto je bila že vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Kljub časovnemu zamiku na občini zagotavljajo, da bo rekonstrukcija montažnega vrtca dokončana v roku, primopredaja pa bo, kot je bilo predvideno sprva, najkasneje avgusta letos, ko se vrtcu izteče najemna pogodba za prostore v Waldorfski šoli.

Planiran rok konec avgusta je dosegljiv, pričetek del rekonstrukcije se načrtuje v marcu in glede na to, da gre za montažno gradnjo je rok izvedbe dosegljiv,” še dodajajo na mariborski občini.