Osnovna šola Tabor I velja za tretjo največjo mariborsko šolo po številu učencev, a je po 45 letih od izgradnje tudi ena izmed bolj dotrajanih. Šola je po številu učencev polno zapolnjena, kljub temu da so notranja oprema, tla in okna močno dotrajana. Popolnoma sta sanirani le telovadnica in kuhinja. Telovadnico je mariborska občina uredila pred štirimi leti. Investicija, ki je znaša skoraj 490.000 evrov, je zajemala prenovo 460 kvadratnih metrov površin: šolske telovadnice, garderobe, sanitarije in umivalnice. Za obnovo dotrajane kuhinje pa je v preteklem letu Mestna občina Maribor namenila skoraj 600 tisočakov.

Letos bodo nadaljevali z energetsko sanacijo in obnovo fasade

Po načrtih mariborske občine pa bo dotrajana šola deležna nadaljnje sanacije. “Na Osnovni šoli Tabor I je bila v letu 2016  v celoti energetsko sanirana streha, v letošnjem letu je načrtovano nadaljevanje energetske sanacije na ovoju stavbe z zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva in fasade ter v letu 2023 predviden zaključek energetske sanacije z obnovo notranje razsvetljave s stropnimi oblogami ter energetska obnova toplotne postaje z regulacijo ogrevanja,” pojasnjujejo na mariborski občini.

Sanacija bo tako zajemala fasado, okna in fasadna vrata, notranjo razsvetljavo z obnovo stropov in obnovo toplotne postaje z regulacijo ogrevanja. V programu obnove opreme za leto 2022 je predvidena tudi nabava nove pohištvene opreme za Osnovno šolo Tabor I, in sicer za zamenjavo dotrajanega pohištva za naravoslovno učilnico in pohištva za 1. in 2. razred, je mariborska občina pojasnila za portal Mariborinfo.

Sanacija bo zajemala fasado in fasadno pohištvo, načrtovano je tudi nadaljevanje energetske sanacije, kar bo zajemalo tudi obnovo notranje razsvetljave ter obnovo toplotne postaje. V programu obnove opreme za leto 2022 je predvidena tudi nabava nove pohištvene opreme za Osnovno šolo Tabor I.

Predmetno sanacijo so letos, kot še poudarjajo na mariborski občini v mesecu maju prijavili na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 zaradi morebitnega sofinanciranja 49 % upravičenih stroškov energetske sanacije.

OŠ Franceta Prešerna kmalu z novimi športnimi površinami

Mestna občina Maribor pa ima v načrtih še ureditev drugih dotrajanih osnovnih šol, ki že več let čakajo na obnovo. Na področju investicij je v izvajanju ureditev pokritih športnih prostorov ter ureditev zunanjih športnih in ostalih površin na Osnovni šoli Franceta Prešerna.

Zaključek gradnje v vrednosti 2,3 milijone evrov je predviden v mesecu marcu 2023. Predviden je prav tako začetek dograditve učilniških prostorov ter preureditev prostorov za prehrano in vhodne avle s predvidenim zaključkom v mesecu aprilu 2023,” pojasnjujejo na mariborski občini.

Na področju investicijskega vzdrževanja so načrtovane naslednje večje gradnje:

  • OŠ Prežihovega Voranca – ureditev zunanjih površin s predvidenim zaključkom gradnje v mesecu marcu 2023
  • OŠ Franca Rozmana Staneta – obnova talnih oblog na hodnikih
  • OŠ Malečnik in stavba na Razlagovi 16 v upravljanju Zveze prijateljev mladine Maribor – obnova elektro instalacij in elektro opreme
  • OŠ Toneta Čufarja – zamenjava dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva z energetsko varčnim stavbnim pohištvom
  • OŠ borcev za severno mejo – obnova sanitarij, garderob in umivalnic ob telovadnici
  • OŠ Janka Padežnika
  • 1.faza gradnje v izvedbo zunanje sanacije vlage kletnih in pritličnih prostorov šolskega trakta ob Obrežni ulici.

Trenutno je v postopku javnega naročanja večina od opisanega obsega investicij in investicijsko vzdrževalnih gradenj in bo vrednost teh načrtovanih gradenj znana šele po zaključenih postopkih javnih naročil, ko bo prav tako znan obseg oddanih gradenj glede na razpoložljiva finančna sredstva, ki so v letošnjem proračunu predvidena v ta namen.