V radvanjskem gozdu, nedaleč stran od slovitega radvanjskega dvorca leži idilična grobnica. Kljub temu, da se na njenem pročelju pozna zob časa, za njen propad pa so poleg naravnih vzrokov odgovorni tudi vandali, daje vtis časa in podobe nekdanjega blišča obdobja, v katerem je nastala. Grobnica pripada nekdanjemu vitezu Alfredu Rossmanit-Flosternu iz Dunaja, ki je bil lastnik tudi bližnjega radvanjskega dvorca.

Rossmanit je bil okoli leta 1900 (med leti 1889 in 1931) lastnik dvorca v Radvanju, ki se je tedaj imenoval Rosmanitov grad.

Alfred Rossmanit se je rodil 20 januarja 1859 na Dunaju, kjer je pozneje doktoriral iz prava, kasneje pa se posvetil diplomatski službi. Oče mu je kupil graščinsko posestvo Radvanje v Mariboru, ki ga je zgledno upravljal na raznih področjih. Ukvarjal se je s poljedelstvom, živinorejo, čebelarstvom, hmeljarstvom, bil je tudi priznan strokovnjak za konje. Po pričevanjih je bil dober gospodar in zelo priljubljen. 

Rosmanit je dal v gozdu nad gradom zgraditi družinsko kapelo, ki je bila izvedena po načrtih dunajskega arhitekta Gustava Flesch – Brunningena, načrte pa je, kot je navedeno na sami plošči grobnice, uresničil mariborski arhitekt Fritz Friedriger, ki je postavil tudi idilično vilo Transilvanija na Mladinski ulici. A kapela je bila verjetno zgrajena že pred smrtjo njenega lastnika, saj je njen arhitekt živel v Mariboru do leta 1920, sam Rossmanit pa je umrl leta 1928.

Grobnica, ki je danes prazna, ima kamnit, baročno izdelan vhodni portal, na pročelju pa kamniti štirimetrski kip Jezusa na križu in medaljon z likom Rosmanitove žene. Obok in streha kapele nista ohranjena. Stranske fasade so preprosto oblikovane iz večjih kamnitih blokov.  Vhod grobnice krasi umetelno oblikovan grb, vendar ni jasno, ali gre za grb rodbine Rossmanit ali pa radvanjski grb.

Grobnica postala del kulturne  dediščine

Ideja o oživitvi grobnice je sicer že dalj časa prisotna. Za ureditev njene klavrne podobe si že dolgo prizadevajo v Mestni četrti (MČ) Radvanje, Turističnem društvu Radvanje in Samoorganizirani mestni četrti – Radvanje, kjer so podali pobudo k ureditvi grobnice. Prvi korak je pomenil prepoznavanje vrednosti tega kulturnega spomenika in urejanje njegovega statusa.

Meseca novembra 2015 je bil Zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) Območna enota Maribor s strani Mestne občine Maribor po elektronski pošti obveščen, da je občina prejela pobudo Mestne četrti Radvanje predlog za obnovo Rosmanitove grobne kapele, so pojasnili na Zavodu. Glede na to, da se kapela nahaja sredi ravninskega gozda, da do nje ne vodijo urejene in označene poti in da tudi sama lokacija kapele ni označena, ZVKDS o obstoju kapele do takrat ni imel podatkov.

Meseca novembra istega leta je bil opravljen terenski ogled kapele in njenega stanja. Po pregledu arhivske dokumentacije in literature ter opravljenem vrednotenju je zavod pripravil predlog za vpis kapele v Register kulturne dediščine Slovenije. Kapela je vpisana v Register kulturne dediščine in ima evidenčno številko dediščine (EŠD) 30427.

Že po terenskem ogledu smo Mestno občino Maribor po elektronski pošti obvestili, da se zavod strinja s tem, da se očisti in primerno uredi gozdno pot do grobne kapele ter da se kapela  zaradi varnosti zaščiti s preventivnimi ukrepi (začasne vratnice v kapelo, lesene deske nad grobno odprtino). Občino smo tudi obvestili, da bo zavod podal predlog za vpis v Register kulturne dediščine ter da bi bilo kapelo potrebno celovito obnoviti – ter si za obnovo pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje zavoda. Ob pripravi strokovnih podlag za novelacijo Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor je zavod kapelo zaradi njenih kvalitet in pomena predlagal za razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena,” pojasnjujejo v ZVKDS.

Prvi korak k ureditvi tega spomenika je bil tako uspešen, saj so s pomočjo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije dosegli, da se je grobnica vpisala v Register nepremične kulturne dediščine Slovenije (EŠD 30427). Slednje predstavlja velik korak k prepoznavnosti kvalitete objekta. A na Zavodu pojasnjujejo, da od leta 2015 do danes ZVKDS od nobenega od deležnikov (MOM, MČ, Turističnega društva, lastnika parcele) ni prejel nobene pobude oz. vloge za obnovo kapele, ureditev njene okolice ali ureditve poti do kapele.

Trenutno poteka parcelacija, sledi odkup

Za pojasnila smo prosili tudi Mestno občino Maribor, kjer so nam sporočili, da si občina prizadeva za ureditev klavrne podobe grobnice, njihove aktivnosti pa obenem potekajo v tej smeri. “Mestna občina Maribor si prizadeva za odkup Rosmanitove grobnice v Radvanju. Trenutno poteka parcelacija gozdnega zemljišča, nato se bo opravila cenitev in možnost odkupa. Ko bodo postopki nakupa zemljišča končani, bomo pristopili k obnovi grobnice,” pojasnjujejo na Mestni občini Maribor.

Trenutno poteka parcelacija, ko bo odmera parcele končana, bo Mestna občina Maribor pristopila k odkupu parcele in grobnico ustrezno uredila. 

Kako trenutno tečejo postopki, nam je razložila Petra Klarič z Urada za gospodarske dejavnosti na Mestni občini Maribor. “Gre za nekaj hektarjev gozdnega zemljišča, ki je v privatni lasti. Občina je pristopila k postopku, da bi del zemljišča okrog grobnice odmerili in odkupili. Parcelacijo smo izvedli že januarja letos, sedaj čakamo na obisk geodeta, ki bo podal elaborat. Ko bo parcela uradno vpisana v zemljiško knjigo, bo mestna občina pristopila k odkupu,” je pojasnila Klaričeva.
Mestna ima tako z ureditvijo tega kulturnega spomenika možnost Rosmanitovo grobnico postaviti na zemljevid turističnih točk našega mesta.