Potem ko je Mestna občina Maribor 31. januarja izvajalca gradbenih del, podjetje Pomgrad z Gic gradnjami, za gradnjo Centra Rotovž tudi uradno uvedla v delo, smo preverili, kako bo potekala izvedba ene največjih in najpomembnejših investicij v Mariboru. Kot so nam pojasnili na Mestni občini Maribor, bodo 9. februarja odprli gradbišče in zagradili območje z gradbeno jamo, ki bo v končni fazi globoka okoli 10 metrov. Predvidoma 14. februarja bodo začeli z rušenjem stavbe, kjer je še do nedavnega delovala Mariborska knjižnica. Ta dela bodo trajala približno en mesec, takoj zatem pa bodo porušili še stavbo nasproti. “V tem času, ko bo potekal odvoz gradbenega materiala, bo tudi nekoliko večja frekvenca vožnje tovornih vozil.”

Odpeljali bodo približno 16 tisoč kubičnih metrov materiala

Ob tem pa bo tudi nekoliko spremenjen prometni režim na Slomškovem trgu. “37 parkirnih mest v plačljivi beli coni v času gradnje ne bo v uporabi, kar je potrebno zaradi razširitve poti za vožnjo tovornih vozil. Šest dostavnih mest na Slomškovem trgu pa bo še vedno na voljo.

Tovorna vozila, ki bodo odvažala material – gre za približno 16 tisoč kubičnih metrov ali 2 tisoč tovornjakov, bodo na gradbišče vozila na relaciji Koroški most – Gosposvetska cesta – Strossmayerjeva ulica – Orožnova ulica – Slomškov trg. Z gradbišča pa bodo vozila na relaciji Slomškov trg – Gledališka ulica – Slovenska ulica – Gosposvetska cesta – Koroški most. “Če se zgodi, da na gradbišču naletimo na kakršnekoli arheološke najdbe, česar sicer ne predvidevamo, bomo poskrbeli, da jih prevzame ustrezno podjetje.”

Dostop do Pionirske knjižnice bo zagotovljen

V času gradnje bo dostop do Pionirske knjižnice zagotovljen, v Mestni hiši Rotovž pa do nadaljnjega ne bo porok. Prav tako bo 24 ur dnevno po posebnih koridorjih omogočen dostop stanovalcem, katerih stanovanja se neposredno navezujejo na gradbišče. Vse okoliške stavbe bodo vključene v redni monitoring tresljajev, gradbenih del pa naj ne bi izvajali ob nedeljah in praznikih. Neposrednega prehoda med Slomškovim in Glavnim trgom v času del ne bo.

Vse okoliške stavbe bodo vključene v redni monitoring tresljajev, gradbenih del pa naj ne bi izvajali ob nedeljah in praznikih.

Izbrani izvajalec mora dela zaključiti v dveh letih, torej do zime 2024, potem pa v naslednjih treh mesecih objekt predati občini.

Polovico potrebnega denarja je zagotovila država

Spomnimo, da je Mestna občina Maribor pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo Centra Rotovž – inovativnega centra, usmerjenega k promociji knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije pridobila junija 2021. Vlada pa je za projekt zagotovila delno sofinanciranje; 25 milijonov evrov vredna investicija je 50 odstotkih financirana s strani proračuna Ministrstva za kulturo. Mestna občina Maribor pa je v proračunih 2021 in 2022 (kasneje tudi 2023) rezervirala sorazmerni delež sofinanciranja glede na zastavljeno časovnico gradnje.

Največji del objekta, namenjen povezovanju vseh programov, je multimedijski prostor, ki se lahko preuredi v prireditveni prostor za večje število obiskovalcev. Ta se nahaja v kleti objekta in je oblikovan kot amfiteater.

Z nastopom nove mestne uprave leta 2018 se je obudila in nadgradila ideja o razširitvi mestne knjižnice v centru mesta ter zasnovi skupnega prostora, kjer bi se prepletale različne kulturne vsebine. Tik pred izvedbo je oživitev Rotovškega trga preko povezujočih se vsebin in programov Mariborske knjižnice, Umetnostne galerije Maribor in Artkina, ki bo tvoril skupni kreativni, kulturni izobraževalni medgeneracijski prostor. Na območju nekdanje restavracije Rotovž je planiran Art kafe, ki bo ponujal oddih in okrepitev za vse obiskovalce in mimoidoče. Nov objekt je podjetje Medprostor – Arhitekturni atelje projektiralo tako, da je njegova univerzalna raba maksimalno omogočena. Osrednji družabni prostori predstavljajo stične točke vseh programov. Največji del objekta, namenjen povezovanju vseh programov, je multimedijski prostor, ki se lahko preuredi v prireditveni prostor za večje število obiskovalcev. Ta se nahaja v kleti objekta in je oblikovan kot amfiteater. Druga skupna točka so manjše učilnice oziroma ustvarjalnice, ki se bodo formirale v zahodnem traktu Rotovža. Na tem mestu se bodo izvajali različni izobraževalni programi s poudarkom na izobraževanju uporabnikov tretjega življenjskega obdobja. Ostali študijski programi so smiselno razporejeni po objektu, tako da se med seboj ne motijo. Novost noveliranega projekta je ukinitev uporabe obstoječega objekta Pionirske knjižnice s premestitvijo le-te v sam sklop novega objekta in ukinitev tehnične kleti, ki se nadomešča v najvišjih etažah obeh novih objektov.

Projekt bo povezal Glavni trg s Slomškovim trgom in Gosposko ulico z Lekarniško

Mestna Maribor s projektom novega kulturnega centra stremi k ohranjanju kulturne dediščine in ustrezni umestitvi novih delov objekta v staro mestno jedro, zato je že pri samem projektiranju tesno sodelovala z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Rotovški trg bo posodobljen tako, da bo ponovno povrnjen v stanje pred zadnjo prenovo. Projekt bo povezal mesto v dveh smereh: Glavni trg s Slomškovim trgom in Gosposko ulico z Lekarniško. Na nivoju trga je v skladu z natečajnim projektom predvidena rekonstrukcija arhitekturne zasnove Rotovškega trga iz leta 1960, s prepoznavno geometrijo, ki je delo arhitekta Branka Kocmuta. Kvalitetna tlorisna geometrija zasnove smiselno povezuje heterogeno okoliško gradnjo, odstopanja pa se pojavljajo v sami materialnosti. Ta bo bolje odgovarjala novi kletni etaži in novemu programu trga, ko bo Center Rotovž zaživel.