Mestna četrt Pobrežje se je v zadnjih letih razvila v najbolj številno poseljeno četrt v Mariboru. Z načrti in izgradnjo novih bivalnih površin se bo kapaciteta prebivalstva v naslednjih letih še dodatno povečala. Vsled tega bo za kakovostno življenje potreben razvoj na številnih področjih. Eno izmed teh je zagotovo športna infrastruktura, ki pa je trenutno v izredno slabem stanju.

Talenta ne primanjkuje

Na Pobrežju razen telovadnic in omejeno dostopnih zunanjih športnih površin osnovnih šol skorajda ni možnosti za športno udejstvovanje tukajšnjega prebivalstva, pove predsednik Nogometnega kluba (NK) Pobrežje Dejan Ramšak. Dotrajana športna dvorana DTV Partizan in nogometne površine ob Stražunu so edine razpoložljive možnosti za razvoj športnih aktivnosti. Zaradi tega posledično ni možnosti za razvoj različnih načinov organizirane vadbe in športnih disciplin.

“Razen nogometa z NK Pobrežje, kjer se že več let ubadamo z reševanjem slabega stanja površin in pripadajoče infrastrukture, tako ni možnosti za kakovosten razvoj otrok skozi šport. V telovadnicah osnovnih šol se izvajajo aktivnosti določenih športnih panog in splošne rekreacije, a je tega vse manj,” pove Ramšak. Nogometni klub Pobrežje deluje vse od leta 1972, danes pa šteje več kot 150 udeležencev, ki jim nikakor ne primanjkuje talenta, ampak ustrezne infrastrukture.  Marsikdo med njimi tako svoje športne kariere ne bo niti začel, ker za to nima ustreznega igrišča.

Igrišča NK Pobrežje so med najslabšimi v daljni okolici. Kamorkoli pridemo na gostovanje, nas dočakajo novejši objekti, urejena travnata površina.

“Pobrežje je v preteklosti dalo veliko uspešnih športnikov. Od nogometašev, ki so zmagovali pomembne tekme evropskih tekmovanj, kakor rokometašev, atletov, plavalcev, smučarjev in vseh drugih športnikov, ki so barve mesta in države zastopali na najbolj pomembnih tekmovanjih,˝ je poudaril predsednik NK Pobrežje Dejan Ramšak, ki v isti sapi opozarja, da se boji, da do tega v prihodnje ne bo prihajalo.˝Razmere za športno udejstvovanje v naši mestni četrti so porazne, saj ne premoremo ustreznih igrišč za trening ali tekme zunanjih športov,” doda Ramšak.

Pobreško nogometno igrišče dotrajano

“Za kakovostno športno udejstvovanje se tako morajo otroci iz Pobrežja voziti v druge krajevne skupnosti ali kraje, v kolikor so tam sploh sprejeti. Boljše razmere najdemo v vseh okoliških vaseh in zaselkih, kaj šele v drugih mestih,˝ zaključi Ramšak. Nenazadnje gre za to, da trenutno slabo stanje infrastrukture ob mestni vpadnici prav tako kazi podobo najbolj nogometnega mesta v Sloveniji.

Razmere na in ob igrišču pričajo o izredno slabem stanju travnate površine in infrastrukture v bližini. Travnata površina, kjer je od začetka do konca igrišča razlike pol metra nadmorske višine, je polna krtin in blata, kjer je le še vprašanje časa, kdaj bo pri mladih igralcih prišlo do neljubih poškodb. Igralci se hkrati preoblačijo pod salonitnimi strehami, ki bi morale že davno biti zamenjane, dotrajani prostori pa zamakajo. Tribuna in ograje so tako poškodovane, da je vprašanje trenutka, kdaj bodo nastopile resnejše poškodbe.

Razmere za športno udejstvovanje v naši mestni četrti so porazne. To pomeni, da največja mestna četrt ne premore ustreznih igrišč za trening ali tekme zunanjih športov

Prav tako, kot opozarja predsednik kluba, na Pobrežju nimajo drugih površin, ki bi omogočale, da se “na naših objektih lahko odvijajo športi, kot je atletika, košarka, balinanje za starejše, zunanji fitnes, odbojka in številni drugi”.

V skupnem športnem parku bi sodelovali različni športni klubi in društva

Zato so se v NK Pobrežje, kjer so v zadnjih letih ponovno uspeli vzpostaviti ustrezen organizacijsko-strokoven način za razvoj mladih nogometašev, pripravili pobudo Izgradimo Športni park Pobrežje. Gre za projekt, ki je namenjen razvoju različnih športov ter seveda rekreativnemu udejstvovanju prebivalstva.

 

Mestna občina Maribor je po besedah predsednika pobreškega nogometnega kluba prav tako seznanjena s problematiko. Površina je namreč v lasti občine, klub pa je nekoč z omenjenim prostorom in objekti upravljal, s preteklim letom pa je pobreško igrišče prešlo sprva pod okrilje javnega zavoda Športni objekti Maribor, kasneje gospodarske družbe Šport Maribor.

V projekt vabimo vse zainteresirane od športnih klubov in društev, različnih strokovnjakov (arhitekti, gradbeniki, finančniki, organizatorji ipd.), sponzorjev, donatorjev do vseh prebivalcev mestne četrti, da se nam tako ali drugače pridružijo pri realizaciji pobude.

Največ pri izgradnji novega kvalitetnega športnega centra mora postoriti prav občina, ki je z določenimi aktivnostmi, kot je denimo reševanje ustrezne električne napeljave, že pristopila k reševanju problematike ter tudi izkazala interes pri udejstvovanju pobude Športnega parka Pobrežje. “Kljub temu pa gre za kompleksen projekt, ki zahteva sodelovanje urbanistične, arhitekturne, gradbeniške in drugih strok na zemljiščih v lasti mesta. Zato apeliramo na vse odločevalce in člane mestnega sveta, da projekt podprejo in se ga aktivno lotijo kot skupen izziv za boljšo prihodnost mesta,” še dodaja Ramšak.