Družba Mestne nepremičnine, katere ustanoviteljica in 100-odstotna lastnica je Mestna občina Maribor, je tako z lanskim letom postala lastnica zemljišča v Bresternici, kjer je nekdaj stal Motel Jezero. Družba je tako lani  zemljišče v izmeri dobrih 30 tisoč kvadratnih metrov kupila za 560 tisoč evrov.

Občina bi gradila vila bloke, krajani se ne strinjajo

Sprva so na mariborski občini načrtovali, da bi na območje nekdanjega motela umestili stanovanjsko gradnjo, natančneje vila bloke, a so te občinske ambicije dvignile nemalo prahu med bližnjimi stanovalci.

Mestna občina Maribor je namreč letos nameravala razpisati urbanistični natečaj za prostorsko ureditev predmetnega zemljišča, kjer se na delu zemljišča predvideva ambiciozna gradnja – vila bloki, del pa se uredi kot javni prostor – parkovne in zelene površine.

Na parceli, v velikosti 30.110 kvadratnih metrov, je v skladu s projektno nalogo občine možno izgraditi kar 216 stanovanj. Gre za ti. vila bloke, kar zagotovo kaže na to, da bi temu bil namenjen velik del zemljišč, skupno namreč merijo 23.328 kvadratnih metrov bruto površine.

Da se krajani nikakor ne strinjajo s stanovanjsko pozidavo, ampak si želijo na nekdanji priljubljeni točki Mariborčanov obuditi rekreativno dejavnost, je pred časom pojasnil Primož Hedl, predsednik krajevne skupnosti (KS) Bresternica – Gaj.

Motel Jezero, 1966. Foto: Facebook, Turistično društvo Bresternica-Gaj

Na zemljiščih nekdanjega motela ne želimo stanovanjske gradnje, ampak akvarij, mini golf, slaščičarno, postajališče za nekaj avtodomov, mini živalski vrt, gibalni park in podobno. Smo odločno proti predlogu ureditve v gradivu, saj gre za popolno razvrednotenje enega izmed naravno najlepših predelov Maribora,” je izpostavil Hedl in dodal, da gre obenem tudi za zavarovano območje, ki je zaščiteno območje krajinskega parka Natura 2000, slaba tretjina pa je pod dodatnim varstvom kot naravni spomenik – parkovni nasad s številnimi redkimi drevninami.

V Mariboru je dovolj prostora za umestitev stanovanj na drugo lokacijo, omenjena lokacija pa naj ostane namenjena temu, za kar je bila tudi kvalificirana. S pozidavo bi enega naravno najlepših predelov Maribora popolnoma razvrednotili, cilj pa je popolnoma finančne narave in nikakor ne pomeni večjega doprinosa za kakovost življenja, zato tega ne bomo dopustili.

Hedl je obenem predlagal, da se za omenjeno pozidavo spremeni občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki bi omogočil gradnjo objektov med Kamnico in Bresternico na mestu zapuščenih sadovnjakov in kmetijskih površin v neposredni bližini urbanega naselja in vseh komunalnih vodov.

Pozidav na območju motela (vsaj zaenkrat) ne bo

Mariborski župan Saša Arsenovič se je sicer že ob nakupu zemljišča zavezal, da bodo občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki bo določil vsebino projekta, razvijali in sprejemali v dogovoru z lokalno skupnostjo, slednje pa je potrdil tudi direktor družbe Mestne nepremičnine Ranko Šmigoc.

Zaenkrat bodo na zemljišče umestili začasne rešitve. “V vezi začasne rabe zemljišča bomo poskušali vključiti vsebine, ki bodo usklajene s KS Bresternica-Gaj in bodo povezovale tudi projekte na ravni Mestne občine Maribor. Gre za razne kombinacije terapevtskih dejavnosti ter kulturne, zabavne in gostinske ponudbe,” je dejal Šmigoc. Časnik Večer navaja, da bi lahko na tem mestu vzpostavili terapevtsko ježo ali celo eko plažo in tako kar najbolje izkoristili naravne danosti idiličnega okolja.

Krajani si želijo, da bi bil prostor spet namenjen rekreaciji. Foto: Facebook, Turistično društvo Bresternica-Gaj

Ob umestitvi novih vsebin bodo, kot je zatrdil Šmigoc, obenem upoštevali tudi smernice, ki veljajo za območje Natura 2000: “Določila Natura 2000 natančno opredeljujejo možno rabo zemljišč, zato je kakršno koli poseganje v prostor potrebno predhodno uskladiti s pristojnimi institucijami.”

Očistili bodo območje minigolfa

Po besedah direktorja Mestnih nepremičnin Ranka Šmigoca si prizadevajo, da bi nove začasne vsebine na območju nekdanjega motela ponudili še pred letošnjim poletjem.

 Vsekakor pa bomo najprej poskrbeli, da se očisti še področje minigolfa, ki je močno zaraščeno s podrastjo. Prav tako je potrebno ustrezno ukrepati z bolnimi drevesi na JV delu zemljišča. Za ureditev zemljišča načrtujemo stroške v višini okoli 5000 EUR.

Vsaj zaenkrat tako zagotovo na območju nekdanjega motela Jezero ne bo stanovanjskih pozidav, urejanje prostora pa bo kasneje v okviru mariborske občine vodeno po strokovnih smernicah. Kaj bo torej kasneje na tem zemljišču, je stvar iskanja najboljših predlogov in uskladitve na ravni stroke mariborske občine ter lokalne skupnosti.

“Iskali bomo vsebine, ki bodo skladne s potencialom in potrebami ožje in širše okolice. Rekreacija, zabava, kultura, dogodki, terapevtske dejavnosti, vse to je paket, ki ga želimo v obdobju začasne rabe povezati s krajem. Pri tem bomo k sodelovanju povabili tudi Zavod za turizem Maribor in Regionalno razvojno agencijo,” je še poudaril Šmigoc.