Medtem ko je bil v preteklih letih v jesenskem času objavljen razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj, ga letos ni. In ga ne bo, pojasnjujejo v Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu Maribor.

»Skladno s Poslovno finančnim načrtom za leto 2023 Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor v letu 2023 razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj ni izvedel, temveč smo neprofitna stanovanja dodeljevali po razpisih iz let 2020 in 2022,« pojasnjujejo.

Dodajo še, da bodo z dodeljevanjem neprofitnih stanovanj po razpisu iz leta 2022 nadaljevali še v prihodnjem letu.

Tako se pojavi vprašanje, kaj je razlog za to, da do stanovanj »stari prosilci« prihajajo šele sedaj in zakaj zaradi celotne situacije priložnost za pridobitev neprofitnega stanovanja izostane morebitnim novim prosilcem.

Zamude tudi zaradi odklonitev stanovanj

Na JMSS Maribor nam pojasnijo: »Razlog za takšno odločitev je zmanjšanje obstoječe čakalne liste prosilcev, ki na stanovanje čakajo več let, kakor tudi veliko število odklonitev primernih stanovanj s strani uspelih upravičencev, ki se v večini na razpis prijavljajo zgolj zaradi pridobitve subvencije pri plačilu tržne najemnine.«

Razpis znova prihodnje leto

Pa prihodnje leto? Na JMSS Maribor razložijo, da je objava novega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2024 predvidena ter jo narekuje tudi Poslovno finančni načrt za leto 2024.

»Slednji bo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor obravnavan predvidoma dne 23.11.2023, sprejeti pa ga mora občinski svet vsaj še ene občine – ustanoviteljice JMSS Maribor,« še dodajo.

Kaj pa lahko v tem času, ko razpisa ni, storijo novi prosilci? V Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu nam pojasnijo, da lahko prosilci skladno s 121a. členom Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/2003, s spremembami) v primeru, če je bil javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja nazadnje objavljen pred več kot letom dni, vložijo vlogo za subvencijo najemnine neposredno na center za socialno delo.

Prosilci lahko skladno s 121a. členom Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/2003, s spremembami) v primeru, če je bil javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja nazadnje objavljen pred več kot letom dni, vložijo vlogo za subvencijo najemnine neposredno na center za socialno delo.

»V takem primeru mora center za socialno delo pridobiti od pristojne lokalne skupnosti mnenje tudi o izpolnjevanju pogojev po zadnjem objavljenem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja, pri čemer lokalna skupnost upošteva razmere ob vložitvi vloge za subvencijo najemnine,« še pojasnijo in dodajo, da je v takem primeru do subvencije upravičen prosilec, ki plačuje tržno najemnino in izpolnjuje pogoje ob zadnjem objavljenem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja » … ob upoštevanju razmer ob vložitvi vloge za subvencijo najemnine.«

V Ljubljani skoraj 2000 novih javnih najemniških stanovanj, kaj pa v Mariboru?

Ob tem ne moremo mimo nedavne novice Mestne občine Ljubljana, ki je napovedala, da bo v prihodnjih letih zgradila vsaj 2000 novih neprofitnih stanovanj. Kaj pa se na področju gradnje neprofitnih stanovanj dogaja v Mariboru?

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor potrdi, da gradnjo javnih najemnih stanovanj načrtujejo tudi sami.

Gradnja javnih najemnih stanovanj se tako obeta na Dvořakovi ulici 5-7, kjer bo zgrajen večstanovanjski objekt z okvirno 60 stanovanji. Projekt je trenutno v fazi pridobivanja projektne dokumentacije, zaključek gradbenih del in predaja objekta v uporabo pa sta predvidena za konec leta 2026.

Na JMSS napovedo tudi večstanovanjski objekt na Vrbanski cesti 10, kjer bo na voljo okvirno 14 stanovanj. Dodajo še, da je projekt vezan na sprejem občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Maribor. Zaključek gradbenih del in predaja objekta v uporabo sta predvidena za konec leta 2025.

Prostorskega potenciala za nova stanovanja je še veliko

»Ob tem pojasnjujemo, da JMSS Maribor razpolaga še z dodatnimi nezazidanimi stavbnimi zemljišči na Pobrežju ob Puhovi ulici, na Studencih ob Korenčanovi ulici in na Teznu ob Ulici heroja Nandeta, pri čemer je realizacija teh projektov odvisna predvsem od sistemskega vira financiranja javnih najemnih stanovanj na ravni države,« še dodajajo in zaključijo:

»Kot je bilo v strokovni javnosti že večkrat poudarjeno, neprofitne najemnine komaj zadoščajo za vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda, ne pokrivajo pa novih investicij.«

»Kot je bilo v strokovni javnosti že večkrat poudarjeno, neprofitne najemnine komaj zadoščajo za vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda, ne pokrivajo pa novih investicij.«

Na JMSS spomnijo še, da je Stanovanjski sklad Republike Slovenije v letošnjem letu v Mariboru zgradil in oddal v uporabo 400 javnih najemnih stanovanj, od tega 60 oskrbovanih stanovanj, na lokaciji Pod Pekrsko gorco.

»Prav tako slednji na lokaciji Novo Pobrežje načrtuje gradnjo predvidoma 430 stanovanj v dveh samostojnih gradbenih fazah,« še pripomnijo in zaključijo: »V območju ena bo zgrajenih 312 javnih najemnih stanovanj in 30 oskrbovanih stanovanj, v območju dve pa 58 javnih najemnih stanovanj ter 30 oskrbovanih stanovanj.«