Maribor

DNEVNA: Katere ceste bo letos sanirala mariborska občina in kako kaže cesti skozi Malečnik?

Petra Zemljič, 18.07.23 ob 04:00

Prednost pri prenovi bodo letos imele tiste ceste, ki so jih uničila nedavna neurja.

DNEVNA: Katere ceste bo letos sanirala mariborska občina in kako kaže cesti skozi Malečnik?

Cesta skozi Malečnik je po obilnem dežju v maju zaradi plazov še vedno zaprta v dveh delih. Ker gre za državno cesto, je njena obnova odvisna od državnih institucij, kjer odgovore, kdaj se bodo lotili sanacije, še čakamo. Mariborska občina medtem odgovarja, da so se nemudoma sestali na terenu in si ogledali zadevo ter urgentno pozvali državo, da sanacijo izvede takoj, saj je od sanacije oziroma ureditve dela ceste pod tamkajšnjo cerkvijo odvisno tudi nadaljevanje izvajanja projekta Odvajanje in čiščenje voda v porečju Drave.

Čakajoč odgovore

“Naknadno smo poslali tudi dopis MOM s pozivom k takojšnji sanaciji škode. Na poslan dopis nismo prejeli nobenega odgovora. 27. junija smo poslali še elektronsko pošto, v kateri smo jih pozvali, da nam podajo časovnico sanacije,” odgovarjajo v občini. Medtem so uredili tudi šolsko linijo, ki vozi na tem odseku in je bila zaradi popolne zapore preusmerjena na obvozno pot ter je potekala preko Trčove, Metave, Nebove, Celestrine, Ruperč in Grušove. V občini pojasnjujejo, da so njihove pristojne službe redno v stiku s pristojnimi državnimi organi.

“V seznanitev smo prejeli Sporazum o sofinanciranju in podali pripombe, vendar še vedno čakamo na odgovor.
Prav tako potekajo usklajevanja za možnost gradnje kanalizacije ob delni zapori prometa ceste v Malečniku. V kratkem, predvidoma še ta teden, pričakujemo njihovo odločitev, ali je možna izvedba del brez popolne zapore ceste v Malečniku,” navajajo v občini, kjer nikakor ne razmišljajo o državljanski nepokorščini, saj podpirajo konstruktiven dialog in tvorno sodelovanje. Na vprašanje, ali se občini zdi dopustno, da se na tej cesti sedaj pojavljajo tako dolgi zastoji zaradi dveh zapor, navajajo, da žal nimajo vpliva na pojav naravnih in prometnih nesreč. “Škodo, ki nastane, skušamo sanirati po najboljših močeh in v najkrajšem možnem času, med drugim tudi zato, da preprečimo zastoje in posledično nejevoljo ljudi. Naj dodamo, da sanacija ni zgolj v pristojnosti Mestne občine Maribor.”

Prednost za ceste, uničenih v neurjih

Sicer je v občini trenutno v teku celotna ureditev ulice Koseskega na Taboru in Medvedove ulice, kjer gre za prometno in komunalno ureditev. “Zaključen je že rondo na Streliški cesti. Zaključuje se cesta Podaljšek proletarskih brigad.
Urejene bodo še ceste, ki so bile uničene v zadnjih neurjih, gre predvsem za ceste v Kamnici, Malečniku in Bresternici, nato bomo skladno s proračunskimi sredstvi v tem letu pristopili še k sanaciji asfaltnih vozišč v skupni vrednosti, ocenjeni na 150 tisoč evrov.”

Prioritete so po njihovem ceste, ki so bile uničene v zadnjih neurjih. Dodajajo, da je treba zagotoviti prevoznost in preprečiti nadaljnje poškodbe v primeru močnejših padavin in neurij. Za investicije v ceste je letos v proračunu sicer  predvidenih 6.274.525 evrov, kar vključujejo zgoraj navedene obnove, ob tem pa bodo sanirali ceste po neurjih, za kar po ocenjenih vrednostih predvidevajo sredstva v višini 1.100.000 evrov.