Cesta, ki vodi skozi Košaški dol mimo vodnega zajetja in jo domačini imenujejo cesta Vodni hram – Zgornji Košaki, je že vrsto let ena osrednjih tem Mestne četrti (MČ) Ivan Cankar.

Preozka cesta, ki ogroža ostale udeležence prometa

Omenjen 100-metrski odsek ceste je problematičen predvsem zaradi površine. Kot pojasnjujejo v MČ Ivan Cankar je cesta občutno preozka. “Cesta, oziroma asfaltirana pot, ki vodi mimo vodnega zajetja proti hišam v Zgornjih Košakih je občutno preozka. Težko bi tudi rekli, da gre za enosmerno cesto. Je nevarna, saj se pravzaprav avtomobili nimajo kam umakniti, če si pripeljejo nasproti,” pojasnjujejo na Mestni četrti.

Obenem cesta predstavlja nevarnost za pešce ob cesti, predvsem šolarje, ki se mimovozečemu avtomobilu nimajo kam umakniti.

Tudi če zagori, bi gasilci težko zapeljali po tej cesti, še posebej če bi se goreča hiša nahajala na koncu ceste. Še težje bi potem obrnili vozilo in se vrnili nazaj,” še dodajajo v Mestni četrti in poudarjajo, da bi bilo treba najprej sezidati škarpo, nato pa cesto še nekoliko razširiti.

Projekt zasnovan že pred dvema letoma

V Mestni četrti so zato že pred leti dali pobudo, da bi občina sporen del ceste uredila. Trenutni predsednik mestne četrti Saša Kovačev pove, da se je z omenjenim projektom ukvarjal že njegov predhodnik Ivan Celcer, a je bil pri tem neuspešen. Do sanacije vse do danes namreč ni prišlo. Na 28. redni seji mestnega sveta so tako zadevo vnovič predočili županu in preostalim mestnim svetnikom. Na Mestni četrti so prepričani, da je težava v pomanjkanju sredstev za omenjeno investicijo, ki pa je zanje hkrati nujno potrebna.

Projekt je bil zasnovan že pred dvema letoma, v lanskem letu naj bi izbrali najboljšega izvajalca za izvedbo del, a do sanacije vse do danes še ni prišlo. 

Podžupan dr. Samo Peter Medved je na 28. redni seji mestnega sveta pojasnil, da so v lanskem letu izdelali projektno dokumentacijo faze idejne zasnove in pridobili projektne pogoje. “Nedavno pa smo zaključili javno naročilo za fazo, se pravi projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje. Izbran je izvajalec, tako, da v drugem letu je predvidena realizacija in izvedba,” je dejal Medved.

Sanacija bo stekla prihodnje leto

Navedbe podžupana dr. Sama Petra Medveda so potrdili tudi na Mestni občini Maribor.

Mestna občina Maribor je pri dotičnem projektu pridobila projektno dokumentacijo PZI (projekt za izvedbo). Z deli bomo začeli predvidoma v naslednjem letu. V sklopu sanacije se bodo izvedli trije podporni zidovi z izogibališči, zamenjan bo vodovod, izgrajena bo tudi javna razsvetljava,” so še pojasnili na mariborski občini.

V sklopu sanacije ceste bodo zamenjali tudi vodovod ter uredili javno razsvetljavo. 

Da gre za investicijsko dokaj težek projekt, pa je izpostavil tudi podžupan dr. Samo Peter Medved. Po njegovih ocenah gre za zahteven odsek ceste, ki ima podporne in oporne konstrukcije, zato bo investicija precejšen zalogaj. Po ocenah podžupana gre tako za več sto tisočakov vreden projekt.