Mariborski šport ima dolgoletno tradicijo. Poleg vrhunskega športa ima izredno razvite rekreativne panoge, s čimer je število ljudi, ki se v štajerski prestolnici ukvarjajo s športom, izjemno visoko. Športne klube in društva, ki vzgajajo mariborske športnike, s sofinanciranjem vzpodbuja tudi Mestna občina Maribor. Ta vsako leto oblikuje letni program športa, ki je temelj za sofinanciranje mariborskih športnih klubov in društev.

Športni klubi in društva, ki so se prijavila na razpis, v tem trenutku odločb o sofinanciranju še nimajo. Že od januarja morajo sama zagotavljati finančni delež, ki naj bi ga pokrivala mestna občina. Po neuradnih informacijah bi lahko rez v letnem programu športa znašal do 40 odstotkov. Več bo znano po petkovem sestanku, ki ga ob 12. uri z mariborskimi društvi in klubi sklicuje Mestna občina Maribor. Poleg tega smo včeraj izvedeli, da zaradi negotove finančne situacije Športne zveze Maribor, ki je prav tako odvisna od občinskega razpisa, odpade za ta konec tedna napovedan Športni vikend Maribora.  Kaj bi znižanje sofinancerskih sredstev pomenilo za šport, zlasti za športno vadbo otrok in mladostnikov v Mariboru, smo vprašali vodstvo Rokometnega kluba Maribor Branik, Ženskega košarkarskega društva Maribor in Nogometnega kluba Maribor Tabor.

Mihael Pisanec: Storjena škoda bo nepopravljiva

Rokometnemu klubu Maribor Branik v zadnjih letih uspeva, da vse finančne obveznosti do trenerjev v članski ekipi poravnava v rednih rokih, zmanjšanje sofinanciranja pa bi jim celotni sistem porušilo, kar bi vodilo v propad kluba. “S 1. januarjem smo že začeli z zalaganjem svojega denarja za mlajše selekcije in če so nas sedaj po šestih mesecih pretentali in tega denarja ne bo oziroma bo močno zmanjšan, pomeni, da bomo ostali trenerjem, ki imajo odprte s.p.-je dolžni. Škoda za pol leta je tako že storjena, za naprej pa bi to pomenilo propad kluba, ne samo našega, ampak večine. Za nami bi ostali neplačani delavci z odprtimi s.p.-ji. Tudi če vzamejo deset ali dvajset odstotkov predvidenih sredstev, se mi to zdi povsem nekorektno, glede na to, da se stroški s.p.-jev, izobraževanj, prevozov, … višajo. Že tako so plačila, ki jih dobivajo trenerji, minimalna, vadnine pa relativno visoke,” je pojasnil Mihael Pisanec, poslovni direktor RK Branik Maribor. Klub ima ob članski ekipi v svojih vrstah več kot 100 mladih, sodelujejo s šestimi, sedmimi trenerji.

Pisancu se zdi povsem nesprejemljivo, da bi na račun morebitnih izpadlih sredstev povišali vadnine, ki jih plačujejo starši: “Morebitno zmanjšanje sredstev bi lahko Mestna občina Maribor sporočila na začetku leta, ne moremo pa sedaj vadnin za šest mesecev prevaliti na starše. Že tako trenira veliko otrok, ki prihaja iz finančno šibkega okolja in ima težave s plačevanjem vadbine. Takšnim družinam moramo po letnem programu športa omogočiti, da trenirajo zastonj ali po prilagojeni ceni, kar tudi naredimo.” Sogovornik opozarja, da bo storjena škoda nepopravljiva. “Mimo bodo šle, preden bomo stvar formulirali na novo, dve do tri generacije perspektivnih otrok.”

Sergej Ravnikar: Že zdaj smo, z višino sredstev iz lanskega razpisa, na točki, da komaj peljemo zadeve

Tudi Žensko košarkarsko društvo Maribor je, tako kot vsako leto, v za to določenem roku oddalo prijavo na razpis letnega programa športa v Mariboru. Društvo združuje približno 120 mladih košarkarjev in košarkaric v selekcijah U12, U14 in U16 (po dve ekipi), U18 in U20  (po eno ekipo) ter člansko ekipo.

“Znižanje sofinanciranja bi za nas pomenilo velik šok. Poleg sponzorskih sredstev, ki jih dobimo, nam občinsko sofinanciranje pomeni veliko. Že zdaj smo, z višino sredstev iz lanskega razpisa, na točki, da komaj peljemo zadeve, če pa drži podatek, da se sofinanciranje zmanjšuje za 40 odstotkov, pa bi zelo težko preživeli,” nam je povedal športni direktor Sergej Ravnikar. Pravi, da si ne predstavlja, da bi razliko v celoti prevalili na starše otrok, ki že sedaj plačujejo določen del vadnine. “Imamo primere, da je pri nas več otrok iz ene družine, kar za starše že sedaj pomeni veliko finančno breme.”

In kaj bi po Ravnikarjevem mnenju pomenilo, če otroci v Mariboru zaradi varčevanja mestne občine ne bi bili več v tolikšni meri vključeni v športne dejavnosti? “Mislim, da jih je že zdaj premalo vključenih. Poleg tega mislim, da imajo v osnovni šoli premalo ur športa, največji problem za društva in klube pa predstavljajo šolske telovadnice, ki jih je potrebno drago plačevati. Mislim, da se tudi letos to ne bo spremenilo, zato mi tudi manj koristimo občinske šolske telovadnice. Če bi lahko v njih imeli popoldanske treninge, bi verjetno imeli vključenih še več otrok. Večino treningov imamo v športnih objektih, kjer pa imamo premalo terminov. Zato moramo določene treninge izvajati v šolskih telovadnicah, kar pa nas seveda stane.”

Ravnikar opozarja, da občinskega sofinanciranja ni bilo od januarja naprej, društvo se je bilo zato primorano, da lahko plačuje vse obveznosti, zakreditirati. “V tem trenutku še nismo prejeli nobene odločbe. V lanskem letu smo denimo poračun za nazaj dobili že v maju.”

Mitja Korošec: Ne razumem razmišljanja, da klubom in društvom ne bi več financirali vseh treningov in tekem

Mitja Korošec, častni predsednik NK Maribor Tabor, ki je v preteklosti sodeloval pri pripravi letnega programa športa, pravi, da se mu zdi vsako zmanjševanje sredstev iz tega naslova nerazumljivo. “Zavod Športni objekti Maribor, ki se je preimenoval v Šport Maribor ima v upravljanju športne površine in je odvisen od tega financiranja. Vsak klub pa dobi toliko denarja, da ima plačane treninge in tekme. Zdaj pa se pojavlja razmišljanje, da klubom ne bi več financirali vseh treningov in tekem, da naj si ta sredstva društva in klubi zagotovijo z donatorskim in sponzorskim denarjem.” 

Vsako zmanjševanje sredstev bi tudi za NK Maribor Tabor, ki s 400 otroki velja za največje športno društvo v mestu in združuje tako moški kot ženski nogomet, pomenilo veliko težavo. “Mesečne članarine oziroma vadnine ne zadoščajo za financiranje uporabe športnih objektov, uporabljamo jih za pokritje stroškov športnih rekvizitov, prevozov na tekme, za hrano, … Pri članskih ekipah tega denarja več ni, te se običajno financirajo iz donatorskih in sponzorskih sredstev. Zavod Šport Maribor ima neverjetno visoko urno postavko za najem prostora, ura igre na travi v Športnem parku Tabor stane tudi od 80 do 100 evrov. S tem, da govorimo o igriščih, ki so javno dobro in na katerih se lahko sprehajajo ljudje s psi, žogo lahko brcajo rekreativci, pri čemer ti ne plačajo nič. Če pa si organiziran kot društvo, pa moraš plačati, da lahko vadiš. Prav tako nimaš prednosti pred ostalimi.”

Mestna občina Maribor: Odločbe v zvezi z rezultati javnega razpisa letnega programa športa za leto 2023 bodo predvidoma izdane v začetku meseca junija 2023

Vprašanja, vezana na višino sredstev v letnem programu športa in morebitnih prerazporeditvah, smo posredovali tudi na Mestno občino Maribor. Iz kabineta župana konkretnih odgovorov nismo prejeli, so pa zapisali, da Mestna občina Maribor na podlagi vsakoletno sprejetega letnega programa športa (LPŠ) zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje športa v našem mestu in tako bo tudi letos. LPŠ za leto 2023 je bil sprejet v septembru 2022, razpis pa objavljen novembra 2022.

“Razpisna komisija je z delom zaključila marca letos. Odločbe v zvezi z rezultati javnega razpisa letnega programa športa za leto 2023 bodo predvidoma izdane v začetku meseca junija 2023, o čemer smo tudi v preteklem tednu obvestili vsa društva in zveze, ki so se na javni razpis prijavila. V petek je s športnimi društvi in klubi sklican sestanek, informacije glede vsebine bomo podali po koncu sestanka. Podatkov o točnih vrednostih sredstev prav tako zaenkrat ne moremo podati.”

Posredovali so še komentar v zvezi z navedbami medijev glede odpovedi prireditve prihajajoč vikend. “Prireditev Športni vikend Maribora je dogodek, ki ga organizira Športna zveza Maribor, Mestna občina Maribor pa ga absolutno podpira in ga bo skladno z uspešno prijavo Športne zveze Maribor na javnem razpisu letnega programa športa sofinancirala tudi v letu 2023. Zato zelo obžalujemo njihovo trenutno odločitev o odpovedi prireditve športnega vikenda Maribora in verjamemo, da jo bo v interesu vseh ljubiteljev športa v MO Maribor po prejemu odločbe ponovno organizirala v najkrajšem možnem času.”