Direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Anton Crnjac je članom sveta zavoda v roku podal svoj odgovor na očitke iz sklepa o začetku postopka njegove razrešitve, so danes potrdili na ministrstvu za zdravje. Rok se je iztekel že pred dvema tednoma, a še ni znano, kdaj bo nova seja sveta zavoda, na kateri bi odločali o tem.

“Seja bo sklicana v kratkem v skladu s poslovnikom, do takrat pa svet zavoda pojasnil ne more dajati,” je vse, kar so povedali na ministrstvu. Direktor Crnjac je sporočil, da do takrat ne bo dajal izjav na to temo.

Člani sveta UKC Maribor so 8. maja večinsko izglasovali sklep o začetku postopka razrešitve Crnjaca in mu dali 15 dni časa, da odgovori na očitke, nato pa naj bi svet zavoda glasoval o morebitni razrešitvi.

Predsednik sveta zavoda Aleš Šabeder je kot razlog za predlog za razrešitev navedel poslovanje UKC Maribor v zadnjih dveh letih, kar ga vodi Crnjac. “V času vašega vodstva se izguba zavoda samo veča, medtem ko je bil poslovni izid za leto 2020, torej pred časom vašega mandata, 6,9 milijona evrov plusa,” je zapisal v gradivu, ki so ga člani sveta zavoda dobili na mizo.

Šest za, pet proti

Razprava o tej točki je bila zaprta za javnost, na tajnem glasovanju, ki je sledilo, pa je za začetek postopka razrešitve glasovalo šest članov sveta zavoda, pet jih je bilo proti. Glede na predhodno dogajanje na seji je sklepati, da so glasovali za začetek postopka razrešitve predstavniki ustanovitelja, ostali so bili proti.

Crnjac tudi po glasovanju ni dajal izjav za medije, njegov odvetnik Andrej Pohar pa je dogajanje na seji označil za politično farso. “Gre za politične odločitve. Krši se poslovnik in druge interne akte, da se odloči nekaj, kar je bilo vnaprej dogovorjeno,” je povedal.

Poslovni izid UKC Maribor za leto 2021 je znašal 1,3 milijona evrov minusa, v letu 2022 pa je primanjkljaj dosegel 2,6 milijona evrov.

Pozitivno poslovanje v začetku leta

Crnjac je še pred sejo, na kateri so glasovali o začetku postopka njegove razrešitve, izpostavil pozitivno poslovanje na začetku letošnjega leta. Prvo trimesečje so namreč zaključili z 1,2 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki. Izpostavil je tudi izvajanje dveh velikih investicij v bolnišnici – nadgradnje oddelka za onkologijo in vzpostavitve negovalne bolnišnice.

Crnjac je zasedel direktorsko mesto junija 2021, potem ko je njegov predhodnik Vojko Flis po izteku štiriletnega mandata zapustil UKC Maribor. Pred tem strokovni vodja klinike za kirurgijo in predstojnik oddelka za torakalno kirurgijo je bil takrat edini kandidat za direktorja. V obdobju med leti 2004 in 2010 je bil že strokovni direktor UKC Maribor, sicer pa je torakalni kirurg.

STA