Sodelujoči ga vidijo kot priložnost za turistični preboj Štajerske na širšem mednarodnem turističnem zemljevidu.

V destinacijo Štajerska je vključenih 15 partnerjev. Ob RRA Podravje – Maribor obsega še sedem turističnih organizacij, ki skupno pokrivajo 34 občin.

“Verjamem, da se bo v partnerstvo v nadaljevanju priključilo še večje število občin v Podravju in širše. Sodelovanje med občinami in destinacijami je izredno pomembno, kar smo že dokazali s povezovanjem ob reki Dravi v Partnerstvu za Dravsko kolesarsko pot in na območju Pohorja s Partnerstvom za Pohorje,” je povedal pobudnik partnerstva in direktor RRA Podravje – Maribor Uroš Rozman.

Projektne aktivnosti bo koordinirala RRA Podravje – Maribor. Na ustanovni skupščini v torek so zbrani za predsednico skupščine soglasno podprli direktorico Zavoda za turizem Ptuj Tanjo Srečkovič Bolšec. “Gre za prelomen, zgodovinski trenutek, ko smo končno dokazali, da smo se tudi na našem območju pripravljeni povezovati in vidimo turizem – tako kot turisti – tudi izven mej naših občin,” je izpostavila.

Po njenih napovedih bodo v kratkem oblikovali akcijski načrt z jasno postavljenimi cilji, temu bo sledilo oblikovanje celostne grafične podobe in postavitev spletne strani. Nato sledijo promocijski in trženjski pristopi.

Pogodbo o sodelovanju so partnerji v prvi fazi podpisali za obdobje dveh let in pol oziroma do konca leta 2024.

“Preko destinacije Štajerska bomo lahko vsi deležniki bolje uresničevali in povečevali svoje marketinške in trženjske aktivnosti, oblikovali skupne produkte ter na tak način do sedaj razpršena sredstva združili za dosego skupnih ciljev in boljših rezultatov,” je povedal direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož Andrej Vršič.