Med adaptacijo državne ceste Maribor – Bresternica je bila lansko leto urejena tudi kolesarska pot. Mestni svetnik in predsednik Liste kolesarjev in pešcev Josip Rotar je na eni izmed preteklih sej mestnega sveta posebej opozoril na klančino kolesarske poti, ki se nahaja na levi strani ceste v smeri proti Bresternici, približno 200 metrov nižje od hidroelektrarne Mariborski otok.

Z urada za komunalo podali pripombe

Pristojne službe na mariborski občini je obenem pozval, naj na dotičnem odseku preverijo ustreznost klančin na kolesarski infrastrukturi.

Ob izpostavljeni problematiki se je odzval podžupan dr. Samo Peter Medved in pojasnil, da gre za investicijo v domeni Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), a so pregled opravili pristojni iz občinskega urada za komunalo in na izvedbo podali pripombe.

Če naša pripomba ni bila upoštevana, bomo to seveda sporočili direkciji, da jo odpravi,” je še dejal Medved.

Z direkcije prelagajo odgovornost na občino

Na Mestni občini Maribor so Rotarju po podanem vprašanju podali tudi pisni odgovor, ki ga je objavil tudi na svojem profilu družbenega omrežja Facebook.

“Ponovno bomo urgirali na DRSI, saj kot navedeno so oni izvajali investicijo in stanje na terenu po izvedenih delih ne sme biti slabše kot je bilo prej,” odgovarjajo na na mariborski občini.

Na občini sicer ugotavljajo, da je bila klančina, ki bi jo moral urediti Sektor za vzdrževanje pri Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, previsoka, robnik pa bi bilo zato treba spustiti. Na direkciji so tako preverili, ali so njihove opombe upoštevali, kjer pa so jim odgovorili, da so pločniki in kolesarske steze v domeni občine.

Na občini tako spet napovedujejo, da bodo preverili stanje na terenu in sporočili v zvezi z nadaljnjimi ukrepi. Vprašanja v zvezi z načrti urejanja previsoke klančine smo poslali na mariborsko občino.