Mariborski mestni svetniki bodo danes nadaljevali pred dvema tednoma prekinjeno sejo, na kateri bo ekipa župana Saše Arsenoviča znova poskušala doseči potrditev predlaganih podražitev občinskih storitev. Na dnevnem redu je odločanje o spremembi cen parkiranja in pristojbine za čiščenje odpadnih voda na centralni čistilni napravi Maribor.

Mestni svet je proračun občine, ki je zastavljen v rekordni višini, zaradi številnih kritik sprejel šele 20. aprila. Ni pa podprl vseh načrtovanih podražitev občinskih storitev, na katerih je vodstvo občine zasnovalo proračun.

Na seji konec maja so mestni svetniki podprli podražitev vstopnin v javne športne objekte in javnih vrtcev, niso pa soglašali s predlagano podražitvijo voženj z mestnimi avtobusi. Odločanje o ostalih podražitvah so preložili, saj so sejo po več kot šestih urah prekinili.

Rezi v športu, kulturi, sociali

Vmes je prišlo na plan nezadovoljstvo športnih društev in klubov, saj jim občina zaradi lukenj v proračunu ne more izplačati celotnih zneskov iz letnega programa športa. Rezi so tudi na področju kulture in sociale, eden od ključev za zagotavljanje zadostnih prihodkov v proračun za vse te programe pa so po navedbah županove ekipe predlagane “uskladitve cen” občinskih storitev. Podražitve naj bi bile nujne zaradi višjih stroškov opravljanja teh storitev, med drugim zaradi višjih cen energentov in višjih stroškov dela.

Odločanje o podražitvah je bilo predvideno že marca, a so ga mestni svetniki takrat z večino glasov preprečili z umikom teh točk z dnevnega reda seje. Poleg podražitve mestnih avtobusov čaka na odobritev še izvzetje Pohorske vzpenjače iz gospodarske javne službe, da bi jo lahko javno podjetje Marprom upravljalo kot tržno dejavnost in se torej vožnje ne bi več sofinancirale iz občinskega proračuna. To naj bi imeli mestni svetniki znova na mizi na seji 22. junija.

 

STA