Z današnjim dnem je cestni odsek Streliške ceste med novim krožiščem z Radvanjsko cesto in semaforiziranim križiščem za Ulico Pohorskega odreda znova popolnoma zaprt. Zapora je nujna zaradi izgradnje še zadnjega odseka fekalne kanalizacije pri prečkanju Streliške ceste, neposredno pri bencinskem servisu MOL, in bo trajala najdlje do 13. februarja.

Če bodo dela končana prej, bo cesta v uporabo znova predana prej. Novo zaporo Streliške ceste nato predvidevamo v drugi polovici marca, ko bo izvajalec opravljal zaključna asfalterska dela.

Avtobusi vozili po spremenjeni trasi

Med zaporo Streliške ceste bodo mestni avtobusi na liniji 6 Vzpenjača vozili po spremenjeni trasi. Tako bodo v smeri proti Vzpenjači z Radvanjske ceste zavili v Borštnikovo ulico in nato v Ulico Pohorskega odreda, po kateri se bodo vrnili na ustaljeno traso na Lackovo cesto. Po enaki obvozni poti bodo vozili tudi proti centru mesta.

Med zaporo Streliške ceste ne bosta v uporabi avtobusni postajališči Radvanjska–Borštnikova in Streliška–Ul. Pohorskega odreda; nadomestni postajališči za avtobuse na liniji 6 bosta v Borštnikovi ulici pri križišču z Radvanjsko cesto ter OŠ Ludvika Pliberška v Ulici Pohorskega odreda. Opisana obvozna pot z obema nadomestnima avtobusnima postajališčema bo začasno veljala tudi za nočno krožno linijo 2. Avtobusi na linijah 4 Limbuš–TC Qlandia in 18 Pekre bodo znova vozili po običajni trasi.