S pričetkom novega šolskega leta se začenja novo življenjsko obdobje številnih otrok, ki bodo prav danes prvič prestopili šolski prag. Zato nas je zanimalo, koliko prvošolčkov imamo v Mariboru.

Število prvošočkov je v mariborski občini zadnja leta stabilno

Na občini so za nas pojasnili, da bodo s točnimi podatki o število prvošolcev razpolagali konec septembra 2022. “Po podatkih vpisa iz meseca februarja bo vpisanih v prvi razred v mariborske osnovne šole cca 960 učencev,” so še dodali.

V zadnjih letih je število prvošolčkov približno enako, giba se namreč med 900 in 960. Enako velja za periferijo občine.

“Število učencev v mariborskih osnovnih šolah ne pada, pri vpisu v prvi razred gre za običajna nihanja,” so še opozorili na občini.

V celi Sloveniji bo rumene rutice nadelo čez 20.000 otrok

V novem šolskem letu bo prve razrede osnovnih šol obiskovalo 20.797 učenk in učencev, so pojasnili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Gibanje števila prvošolcev je razvidno iz spodnje tabele.

Število prvošolčkov po letih, Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V programe osnovne šole bo predvidoma v šolskem letu 2022/2023 vključenih 195.400 učenk in učencev, ki bodo razporejeni v približno 9.580 oddelkov. Razlika v primerjavi s šolskim letom 2021/2022 znaša 3.452 učencev oziroma okoli 60 do 70 oddelkov. “Povečanje gre na račun večjega števila vključenih prvošolcev. Teh bo več kot bo zaključilo osnovno šolo devetošolcev, povečanje pa gre tudi na račun vključevanja učencev priseljencev,” so še pojasnili.

Kako poteka pouk, če je otrok premalo?

Na podlagi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole je normativ za oblikovanje oddelka na šoli 28 učencev, zniža pa se lahko na 21 učencev, če so v oddelku najmanj 3 romski učenci.

Število učencev se lahko zniža tudi, če so v oddelku učenci s posebnimi potrebami, ki imajo to določeno v odločbi o usmeritvi. V primeru, da je učencev manj se oblikujejo kombinirani oddelki. “Normativ za oblikovanje kombiniranega oddelka iz dveh razredov je 21 učencev, iz treh razredov 14 učencev, iz štirih in več razredov pa 10 učencev. V mariborskih matičnih šolah ni kombiniranih oddelkov, so pa kombinirani oddelki v podružničnih šolah,” so pojasnili na občini ter v nadaljevanju zagotovili, da kombinirani oddelki ne vplivajo na kakovost pouka.

S (pre)majhnim vpisom v šole se soočajo v nekaterih sosednjih občinah

Pred časom smo se z Občinami Pesnica, Šentilj in Selnica pogovarjali o izseljevanju mladih, (pre)majhnem vpisu v osnovne šole in ukrepih, ki jih sprejemajo. Nekatere šole zaradi majhnega vpisa že izvajajo kombiniran pouk, drugim v izogib temu pomaga občina, ki financira njihove učitelje. Vodstvo občin se zaveda, da je izseljevanje mladih problem, zato sprejemajo različne ukrepe, da bi se temu izognile.

Tako denimo občina Pesnica vlaga v podeželje, da bi čim več mladih družin ostalo ali se priselilo v občino, kar bi pomenilo, da imajo dovolj otrok v vrtcih in na šolah. S takšnim problemom se sicer soočajo predvsem na šolah v Jarenini in Pesnici. Občina se je odločila, da bo financirala plačo učitelje in se tako izognila kombiniranem pouku. Kombinirani pouk imata dve šoli v Občini Šentilj. Dve osnovni šoli imata v občini že kombiniran pouk – Osnovna šola Sladki Vrh ima že mnogo let kombiniran pouk na podružnični šoli Velka, Osnovna šola Rudolfa Maistra prav tako že mnogo let izvaja kombiniran pouk na podružnični šoli Ceršak.

V Občini Selnica ob Dravi je problem na višje ležečih delih, to so na primer Gradišče, Slemen in Sv. Duh na Ostrem Vrhu. Zaradi majhnega vpisa so morali tudi ukiniti izvajanje dislocirane enote vrtca na Gradišču.