Center za pomoč na domu Maribor je uvedel brezplačno storitev telefonskega svetovanja s področja zdravstvene nege.

Diplomirana medicinska sestra bo ljudem, ki so se v času izrednih razmer epidemije Covid-19 znašli v novi vlogi negovalcev svojcev, svetovala kako pravilno izvajati to nego ter kako se pravilno zaščititi in delovati preventivno.

Za vprašanja in pogovor lahko od ponedeljka do petka pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 50 68, v dopoldanskem času med 9. in 11. uro ter popoldan med 13. in 15. uro.