Ministrstvo za infrastrukturo načrtuje pridobitev novega izvajalca storitev obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor, ki bo zagotovil njegovo dolgoročno delovanje. Razpis je že objavljen na portalu javnih naročil.

Koncesija se podeli za obdobje do 10 let

Z Letališčem Edvarda Rusjana (LERM) trenutno upravlja družba DRI upravljanje investicij, kot notranji izvajalec, v skladu s pogodbo o izvajanju storitev obratovanja LERM, ki jo je Ministrstvo za infrastrukturo sklenilo leta 2019, ko je kitajsko podjetje SHS Aviation enostransko odstopilo od najemne pogodbe za mariborsko letališče.

Pogodba z družbo DRI upravljanje investicij je kot začasna rešitev omogočila primerno upravljanje državnega premoženja in ohranitev dobrih možnosti za razvoj letališke dejavnosti na Štajerskem, upoštevajoč potrebo po zagotavljanju mobilnosti prebivalstva in zagotavljanju varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega prometa, ki je v javnem interesu. Pogodba je bila sklenjena za določen čas, do sklenitve pogodbe s koncesionarjem, ki bo zagotovil dolgoročno obratovanje letališča.

Kot so sporočili iz Ministrstva za infrastrukturo, nadaljujejo z aktivnostmi v smeri ohranjanja dobrih razvojnih možnosti, ki se kažejo v zapolnjevanju tržnih niš, ki jih še ne pokrivajo okoliška konkurenčna letališča in omogočajo dostopnost celotne Podravske kakor tudi Koroške, Savinjske in Pomurske regije, tako z vidika turističnih destinacij kakor tudi za gospodarstvo.

Na javni razpis se ponudniki lahko odzovejo v roku 60 dni.

V zvezi s tem je MzI na podlagi Uredbe o koncesiji za izvajanje storitev obratovanja javnega letališča Letališče Edvarda Rusjana Maribor na portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si/) in na portalu javnih naročil EU (https://ted.europa.eu) objavilo razpis : Koncesija za izvajanje storitev obratovanja javnega letališča Letališče Edvarda Rusjana Maribor.

Predmet koncesije je opredeljen z Uredbo in obsega izvajanje storitev obratovanja javnega letališča LERM v skladu z zakonom, ki ureja letalstvo, vključno z uporabo in rednim vzdrževanjem letališke infrastrukture na LERM. Koncesija se podeli za obdobje do 10 let.