Mestna občina Maribor (MOM) s 1. aprilom ponovno širi območja belih con. Območja bodo razširili na Linhartovo ulico, zahodni del Lavričeve ulice, ob glavni vhod v Pristan in na Valvasorjevo ulico (med Raičevo ulico in Gorkega ulico).

Kot so nam pojasnili v MOM, se skladno s sprejeto Celostno prometno strategijo že več let ukvarjajo s področjem mirujočega prometa, ki predstavlja enega od glavnih področji upravljanja prometa pri prehodu v trajnostno mobilnost.

"Parkirišča upravljamo na način, da mestu predstavljajo čim manj negativen vpliv in da so dejansko namenjena uporabnikom, ko jih potrebujejo in da niso zasedena zaradi dolgotrajnega parkiranja. Vpliva na okolje in zdravje, saj so avtomobili glavni vir emisij toplogrednih plinov v prometu. In nenazadnje ustvarja potrebo po parkiranju, saj zahteva parkirno mesto, ki zaseda omejen prostor.

Ura parkiranja v belih conah po podatkih Marproma znaša 0,60 evra, evro in 1,70 evra. 

Cilj je, da bo bomo s projekti trajnostne mobilnosti pokrili večji del mesta, kjer želimo spodbujati uporabo okolju prijaznejših oblik prevoza in umirjati motorni promet. Dejstvo je, da se lahko z avtomobilom v eni uri po 3,5 metra širokem pasu prepelje 2.000 oseb, na avtobusu 9.000 in 14.000 s kolesom," so odgovorili v občini. 

Točni datumi še niso znani 

Letos pa predvidevajo še nadaljnje širitve. Predvidene so širitve še na Lentu (pri Pristanu), na Valvasorjevi do Raičeve (vključno s slepo ulico), Linhartovi in pri pokopališču Pobrežje ter na Industrijski. "Vsaj del tega bo izveden spomladi, glede na vremenske razmere datuma še ne moremo podati," dodajajo v občini.

Potem ko bo mestni svet potrdil Odlok o urejanju prometa, bodo začele delovati tudi rampe na zaprtem parkirišču pod Habakukom. 

Širitev belih con se izvaja skladno s sprejetim Odlokom iz leta 2014, ko je takratni Mestni svet opredelil območja, kjer se vzpostavijo plačljiva parkirna mesta. Širitev se od takrat naprej tudi postopoma izvaja.