V svetniški skupini LPR – Lista za pravičnost in razvoj pozivajo župana, da v že sklicano dopisno sejo v prvi vrsti uvrsti spremembo poslovnika MOM v členu, ki bo v nadaljevanju omogočal izvedbo videokonference.

Ponovno opozarjajo, da Vlada RS vsaj zaenkrat ni razglasila izrednih razmer, zato ne razumejo zakaj mariborski mestni svet ni zmožen sestave? Sestajajo se tudi v drugih občinah, danes v občini Duplek, kjer s sejo v Kulturnem domu zagotavljajo predpisano razdaljo med svetniki.

Župan do sedaj ni predlagal ukrepov za razbremenitev občanov in gospodarstva

LPR tudi poziva župana, da čimprej sprejmejo ukrepe, ki bodo razbremenili občane in mariborsko gospodarstvo. Kot navajajo, do sedaj župan praktično ni predlagal niti enega ukrepa (razen oprostitve plačevanja uporabe gostinskih vrtov), ki bi šli v to smer.
Pozvali so ga tudi, da občina Maribor v času ti “koronavirus krize” oprosti pravne osebe plačevanja NUSZ. Lokali in proizvodne hale so zaprti, posledično uporabniki niso zmožni plačevati njihove uporabe.

Poziv za začasno oprostitev plačila omrežnin javnih podjetij

LPR tudi zahteva, da se uvrstiti na točko dnevnega reda začasna oprostitev plačila omrežnin javnih podjetij

V obrazložitvi navajajo, da vsak mesec javna podjetja pošiljajo položnice na katerih je postavka omrežnina. Omrežnina je namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju tiste komunalne infrastrukture, kateri smo obračunali omrežnino.

Večino omrežnine javna podjetja kot najemnino nakažejo v proračun občine. Glede na dejstvo, da vsa omrežnina zagotovo ne bo pobrana, ker ne bodo podjetja in s.p. ter socialno ogrožene skupine ljudi te omrežnine plačali, bi lahko MOM prišla na sproti. Plačali je ne bodo zaradi stečajev, ostali bodo brez dela in brez poslovanja.

Večino omrežnine javna podjetja kot najemnino nakažejo v proračun občine. Glede na dejstvo, da vsa omrežnina zagotovo ne bo pobrana, ker ne bodo podjetja in s.p. ter socialno ogrožene skupine ljudi te omrežnine plačali, bi lahko MOM nekaj prišla na sproti. Plačali je ne bodo zaradi stečajev, ostali bodo brez dela in brez poslovanja. Tudi če se bo kriza z virusom končala v nekaj tednih, MOM nekaj mesecev ne bo izvajala investicije ali pa se bo celo večini investicij in investicijskega vzdrževanja za letos odpovedala. Ker če bo omrežnina nakazana v proračun bo ta končala v drugih postavkah prerazporejanja, ne pa v infrastrukturi. MOM se zato, za čas krize, lahko odpove plačilu omrežnine v korist gospodarstva, malega gospodarstva in prebivalcev, še navajajo v LPR.

Po podatkih Mariborskega vodovoda, ki je LPR kot prvi podatke že posredoval, za stanovanje ali enostanovanjsko hišo mesečni odpustek za oskrbo s pitno vodo na položnici vodovoda, znašal fiksno neto z DDV 4,01 €, za mala in srednja podjetja pa od 12 do 60 €!

Prav tako so se jim odzvali iz Nigrada. Povprečna omrežnina znaša 4,52 eur/mesečno (zaenkrat še niso posredovali podatka koliko znaša za gospodinjstvo in koliko za mala in srednja podjetja).

LPR zaključuje, da se s pobrano omrežnino ne ustvarja dobiček posameznega javnega podjetja, tako da to ne vpliva drugo kot na likvidnost. Povprečno gospodinjstvo (mnogi bodo prejemali 70 – 80% minimalne plače) pa upravičeno razbremenimo povprečne mesečne obremenitve na položnicah z najmanj 10 eur!