Dotrajani pločniki, ki so bili v zares v slabem stanju, so predstavljali nevarnost sprehajalcem. Zagotovo je bil eden izmed slabših pločnikov v Mestni občini Maribor. 

V preteklih letih je bila na Gorkega ulici spremenjena prometna signalizacija. Dotrajani pločniki, ki so bili v zares v slabem stanju, so predstavljali nevarnost sprehajalcem. Zagotovo je bil en izmed slabših pločnikov v Mestni občini Maribor. 

Pločnik prenovljen

Omenjeni pločnik o katerem smo poročali v članku FOTO: Nevarni pločniki na Gorkega ulici bodo končno deležni prenove so prenovili in na kar prometnem delu Maribora omogočili pešcem primerno površino in ustrezno varnost v prometu.