Dotrajani pločniki so v zares slabem stanju in predstavljajo nevarnost sprehajalcem.

V preteklih letih je bila na Gorkega ulici spremenjena prometna signalizacija, a dotrajani pločniki, ki so zares v slabem stanju in predstavljajo nevarnost sprehajalcem, niso bili prenovljeni. Zagotovo gre za ene izmed slabših pločnikov v Mestni občini Maribor. 

Ker se tukaj dnevno giblje večja masa pešcev, je vprašanje o obnovi zagotovo na mestu. Obrnili smo se na Mestno občino Maribor in jih povprašali, ali imajo v planu sanacijo. Prejeli smo odgovor, da Mestna občina Maribor načrtuje sanacijo pločnika na Gorkega še v letošnjem letu. Točni datum same obnove še ni znan.