Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaključila postopek v zvezi z dodelitvijo denarja iz javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo tudi podjetju v lasti mariborskega župana Saše Arsenoviča. Kršitev iz svojih pristojnosti ni mogla potrditi, zato je zadevo zaključila, je danes sporočila komisija.

Bi se funkcionar sploh lahko prijavil na takšen razpis?

Komisija je predhodni preizkus uvedla septembra na podlagi medijskega poročanja, da naj bi denar iz javnega razpisa ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport dobila tudi gospodarska družba Galerija Gosposka, ki je v lasti župana Arsenoviča. Iz medijske objave so izhajali tudi namigi, da naj bi nekatere člane strokovne komisije javnega razpisa utišali in preglasovali.

Komisija je po uvedbi postopka prejela tudi vprašanje gospodarskega ministrstva, ali se v tej zadevi lastnik podjetja, ki je sicer funkcionar, sploh ne bi smel prijaviti na razpis ministrstva oziroma ali bi ga ministrstvo zgolj na tej osnovi v postopku obravnave vloge moralo izločiti.

KPK v današnjem sporočilu za javnost pojasnjuje, da ne zakon o integriteti in preprečevanju korupcije niti druga zakonodaja ne vsebuje določb, ki bi funkcionarju oziroma subjektu, s katerim je povezan funkcionar oziroma njegov družinski član, prepovedovale sodelovati na javnih razpisih. “Zato takšno sodelovanje samo po sebi ni sporno, seveda če so razpisni postopki izpeljani transparentno, objektivno in nepristransko, kar pomeni brez dajanja prednosti posameznemu kandidatu,” je navedla.

Na razpis se je lahko prijavil kdorkoli, vsa pravila in postopki transparentni in javno objavljeni

Iz pridobljene dokumentacije gospodarskega ministrstva izhaja, da je Galerija Gosposka ena izmed 73 prejemnikov sredstev za sofinanciranje iz javnega razpisa. “Komisija glede na pridobljena pojasnila in dokumentacijo ni mogla potrditi medijsko objavljenih očitkov glede dela strokovne komisije javnega razpisa, saj nihče izmed njenih članov ni potrdil navedb, da bi bili deležni kakršnihkoli pritiskov oziroma zahtev po neetičnem ali nezakonitem ravnanju. Prav potrditev domnevnih pritiskov pred Komisijo pa je za ugotavljanje morebitnih kršitev integritete bistvena, saj brez tega Komisija postopka ne more nadaljevati,” je zapisala KPK.

S sredstvi z razpisa gospodarskega ministrstva za vlaganja v nastanitveno turistično infrastrukturo so na območju Mestne občine Maribor načrtovana vlaganja v skupni vrednosti več kot 15 milijonov evrov. Podjetju Galerija Gosposka je bilo za izgradnjo prenočitvenih zmogljivosti v objektu Žički dvor na Lentu odobrenih 1,8 milijona evrov sofinanciranja. Celotna investicija je ocenjena na 4,4 milijona evrov.

V Galeriji Gosposka, ki jo od prevzema županskega mandata vodi županova žena Katja Arsenovič, so takrat za časnik Večer povedali, da se je na razpis lahko prijavil kdorkoli in da so bili vsa pravila in postopki transparentni in javno objavljeni.

Tudi na gospodarskem ministrstvu so poudarili, da so lahko za sredstva kandidirali vsi, ki so izpolnjevali razpisne pogoje. Dodali so še, da je bil razpis pripravljen in izveden skladno z evropskimi predpisi sklada za okrevanje in odpornost ter nacionalno zakonodajo. Kljub temu je minister Matjaž Han “v izogib kakršnim koli dvomom o zakonitosti ali možnem konfliktu interesov” posredoval primer v obravnavo KPK in jo zaprosil za mnenje glede dopustnosti takšnega sofinanciranja, še poroča STA.