Izjava župana Mestne občine Maribor (MOM) Saše Arsenoviča o Stojanu Auerju v intervjuju v Objektivu v sobotni prilogi Dnevnika je naletela na različne odzive. Na vprašanje, da poznavalce mestnega političnega dogajanja preseneča, kako blizu ste k sebi spustili Stojana Auerja (občina ga je imenovala v nadzorna sveta Snage in Nigrada) in zakaj mu zaupa, je Arsenovič med drugim namreč odgovoril, da je gospod Auer zmeraj veliko vedel in na veliko stvari opozarjal. In župan je verjel, je dodal v pogovoru, da bo koristen pri preprečevanju odtekanja denarja iz javnih podjetij in optimiziranju njihovega poslovanja.

Saša Arsenovič: »Pred sejo mestnega sveta, na kateri smo usklajevali cene komunalnih storitev, se je žal začel vse bolj obračati k populizmu.«

»Po eni strani mu je to uspelo storiti, po drugi strani pa ne vem, ali ga to zanima zgolj iz političnih razlogov, ali tudi zaradi družbenogospodarskih interesov. Pred sejo mestnega sveta, na kateri smo usklajevali cene komunalnih storitev, se je žal začel vse bolj obračati k populizmu,« je dejal.

LPR kljub dogovoru z najmanj mesti v opravljanju nadzora

Za mnenje, kako si razlaga njegovo izjavo, smo v uredništvu osrednjega spletnega medija Maribor24.si povprašali prvaka Liste za pravičnost in razvoj (LPR), še posebej, ker je bilo zaznati, da je novinarja članka presenetilo dejstvo, zakaj mu župan še zaupa. Od Auerja smo želeli tudi izvedeti, zakaj je nasprotoval podražitvam oziroma je predlagal, da bi polovico podražitev pokrili iz občinskega proračuna, ter kako komentira odgovor Arsenoviča, potem ko ga je svetnik LPR Primož Juhart na zadnji seji občinskega sveta prosil, če mu predstavi tri konkretne dosežke mestnega servisa.

Auer nam je dejal, da je LPR pred dobrim letom podpisala koalicijsko pogodbo in hkrati z njo še poseben protokol z županom MOM Sašem Arsenovičem. »Skladno z dogovorom, bi nam moralo po ključu sodelovanja pripasti tudi nekaj ključnih mest v upravljanju ter nadzoru tistih zavodov in javnih podjetjih, v katerem ima MOM večinski delež,« meni Auer.

Stojan Auer: »Skladno z dogovorom, bi nam moralo po ključu sodelovanja pripasti tudi nekaj ključnih mest v upravljanju ter nadzoru tistih zavodov in javnih podjetjih, v katerem ima MOM večinski delež.«

Novi predsednik vlade Janez Janša, denimo, je po besedah Auerja postavil celo zahtevo, da pri prevzemu odgovornosti sodelujejo vsi predsedniki strank saj, kot je dejal, »je veliko lažje opazovati barko na razburkanem morju iz varnega pristana, kot pa sedeti na njej«. »Ob tem ne gre spregledati dejstva, da ima LPR, ne glede na dogovor z županom, tudi danes, od vseh političnih strank in list v koaliciji župana, glede na volilni rezultat, najmanj mest v opravljanju nadzora. Kaj šele v funkcijah vodenja, kjer praktično nimamo nobene. Še več. Več funkcij v nadzornih organih in svetih zavodov, imajo od nas celo v opozicijskih vrstah,« je poudaril Auer.

Gre za velik strah po razkritju poslovnih nepravilnosti

V LPR so se ob imenovanju v edina nadzorna sveta Snage in Nigrada zavedali nevarnosti, dodaja Auer: »Predvsem iz naslova tistih deležnikov strank in posameznih list v MOM, ki so že doslej imeli svoje člane v nadzoru javnih podjetjih. Ocenjujemo, da gre za velik strah po razkritju poslovnih nepravilnosti, slabega nadzora v posameznih podjetij in posledično prevzemu politične odgovornosti.  Ni namreč samoumevno, da je večina strank in list podpisnic koalicijske pogodbe z županom Arsenovičem, sporazum o sodelovanju, podpisalo tudi s prejšnjim županom Andrejem Fištravcem meni Auer.

Edini vložili kazensko ovadbo

Glede gradnje sortirnice, načina vodenja v investicijo in predvsem njene ekonomičnosti so po Auerjevih besedah tudi edini opozarjali prav v LPR. »Nenazadnje smo edini vložili kazensko ovadbo, ki pa je, tudi zaradi političnih potez posameznih strank in list, bila ovržena. S podpisom koalicijske pogodbe smo zahtevali uvedbo revizije celotnega postopka in njeno izvršitev s sklepom naložili tako tedanjemu nadzornemu svetu (NS) Snage, kot upravi MOM. Njeni rezultati so za posamezniki močno obremenjujoči. Do podobnih ugotovitev je, prav tako na zahtevo LPR, pred kratkim prišel tudi Nadzorni odbor MOM. Njihovo poročilo se, kot je dejal naš svetnik Primož Juhart, ‘na čase bere kot kriminalka’. A to ni edina sumljiva in za posameznike obremenjujoča zgodba v tem podjetju. Vsaj ena še sledi,« je poudaril Auer.

Stojan Auer: »Več funkcij v nadzornih organih in svetih zavodov, imajo od nas celo v opozicijskih vrstah.«

V LPR prav zato ocenjujejo, da so največji plod podražitev, ki so jih Mariborčani deležni, prav te, t. i. »kriminalne zgodbe«. »Če bi bile odločitve uprav in posameznih članov NS modre in smotrne, bi lahko bile položnice v Snagi prav zares vsaj na enaki ravni kot pred podražitvijo ali celo nižje. Predlagali smo torej, da strošek povišanja položnic župan prevali na proračun MOM in ne nič krive občane. Z letos rekordnim v zgodovini MOM namreč upravlja prav Arsenovič. Posledično pa se sprožijo tako kazenski kot odškodninski zahtevki zoper posameznike. Razumemo, da smo bili pri tem, s strani nekaterih predstavnikov list in strank, ponovno primerjani ‘s populisti’, kot vselej v preteklosti. A je čas spet naš edini zaveznik,« je pojasnil Auer.

Pobirali denar, v kanalizacijo vlagali premalo

Po njegovem prepričanju ni nič drugače v Nigradu. »Ko smo pred štirimi leti opozarjali na tedaj skoraj 50-odstotno povišanje položnic, smo bili s strani Fištravca obtoženi  ‘populizma’.  Danes, po štirih letih, pa nesporno ugotavljamo, da je podjetje Nigrad Mariborčanom pobralo za več kot 7 milijonov denarja na položnicah, medtem pa v izgradnjo ali obnovo kanalizacije ni bilo vloženih niti 10 odstotkov pobranega denarja. Kam je šel denar, vedo samo Fištravec in njegovi tedanji svetovalci,« je dejal Auer.

Stojan Auer: »Z letos rekordnim v zgodovini MOM namreč upravlja prav Arsenovič. Posledično pa se sprožijo tako kazenski kot odškodninski zahtevki zoper posameznike.«

V LPR so ob izvolitvi novega župana Saše Arsenoviča verjeli in zaenkrat še verjamejo, tako Auer, da se bo dosedanja praksa v Mariboru prenehala. »Da bodo glavni krivci pripeljani pred oltar, Mariborčani pa bodo za plačane položnice dobili v prvi vrsti boljši mestni servis. To je bila, če spomnimo, tudi glavna volilna obljuba župana. In zato smo ga podprli. Nenazadnje je ob ustanovitvi holdinga napovedal za 30 odstotkov večjo storilnost zaposlenih v javnih podjetjih in za kar 25 odstotkov znižanje stroškov,« je razložil Auer in sklenil: »Samo po sebi se torej postavlja vprašanje časa, kdo bo na koncu nosil breme ‘populističnih volilnih obljub’ in predvsem dejanj.«