Na fakulteti Alma Mater Europaea so danes predstavili vsebino konference, ki bo potekala med 13. in 14. marcem s sloganom Za človeka gre: Relevanca znanosti in izobraževanja, v prostorih Alma Mater Europaea – ECM v Mariboru. Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, in predsednika Evropske akademije znanosti in umetnosti, prof. dr. Felixa Ungerja. Izr. profesor Matej Martik je dejal, da so v ta namen zbrali več kot 200 prispevkov domačih in tujih avtorjev na teme kot so inkluzivna paradigma v družbenem kontekstu, socialna gerontologija (staranje prebivalstva), digitalne tehnologije, sekcija humanistike, ki se ukvarja z evropskih zelenim dogovorom, holistični pristop v vzgoji in izobraževanju, nevro- in fizioterapiji, javno zdravje, integrativna medicina. Iz vsake teme bodo spisali tudi zbornik, v katerem bodo predstavljena najnovejša znanstvena dognanja. Gre za vse teme, ki jih fakulteta ponuja v lastnem kurikulumu.

Alma Mater ponuja 100-odstotno zaposljivost, Slovenija kot država pa zanje ne naredi ničesar

Prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM se sprašuje, komu koristijo raziskave ali študijski programi, ki nimajo nobene koristi za družbo in ki ne pripomorejo h družbenemu standardu? Prav zato se posvečajo vprašanju smiselnosti znanosti v visokošolskem izobraževanju ob 20. letnici bolonjskega šolskega procesa, saj je treba nasloviti na trenutno najbolj aktualne družbene probleme.

Najbolj deficitarni študijski programi v družbi, denimo socialna gerontologija ter fizioterapija, niso harmonizirani z drugimi državami EU v sistemu izobraževanja, je prepričan Toplak. Ob dotični obletnici se praviloma sprašujejo, do kake mere je Slovenija harmonizirala visokošolsko izboraževanje in do kake mere je omogočila mladim ljudem, da so lahko konkurenčni s študenti drugih univerz v Evropi. Prof. Toplak ugotavlja, da je stanje zaposljivosti v Sloveniji namreč alarmantno, kar opažajo pri lastnih diplomantih, ki po končanem študiju pričnejo delati v Avstriji, namesto v lastni državi. Avstrija študentom plačuje za izobraževanje, zato da bi jih pozneje lahko zaposlila – v Sloveniji je tega veliko premalo. Je pa jasen, da so vsi njihovi diplomanti na trgu iskan in hitro zaposljiv kader.

prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM.

“Alma Mater je inštitucija, ki ima najvišjo stopnjo zaposljivosti v Sloveniji diplomantov v Sloveniji, če ne rečem kar 100-odstotno. Žal jih je mnogo prevzela Avstrija ali druge države,” sklene.

Za primer, v Murski Soboti tako 34 študentov zdravstvene nege prejme štipendijo in vseh 34 se potem zaposli v sosednji Avstriji. “Slovenija ni ponudila niti evra za izobraževanje študentov v Pomurju. Pomurje in Podravje sta regiji, ki nimata niti ene koncesije,” še dodaja.

Letošnja konferenca posvečena najbolj perečih temah, s poudarkom na staranju prebivalstva

Letošnja konferenca je posvečena predvsem bodoči Evropi, ki jo pesti vse hujša demografska kriza. Prebivalstvo se vse bolj stara in k temu problemi je potrebno primerno pristopiti. Kot navaja Toplak, bodo na konferenci spregovorili tudi o drugih deficitarnih programih oz. poklicih, ki bodo vse bolj iskani, in sicer nevrofizioterapija, zelena energija, digitalizacije ter ohranjanje slovenske in evropske kulturne dediščine ter arhivov. Pričakovati je več kot 1000 udeleženecev, vključno s študenti iz 20 držav.

Predstavljena bodo najnovejša znanstvena dognanja

Številni raziskovalci bodo predstavili novosti na področjih zdravstvenih ved, fizioterapije in aktivnega staranja, kako zajeti in uporabiti modrost starejših, kako jih vključiti v družbo, zanima jih njihova delovna aktivnost, medgeneracijsko sožitje in priložnosti na trgu dela. Tema, ki je na področju aktivnega staranja vedno pogostejša je tudi predlog socialne zaščite starejših kot družbeno odgovorne dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Predstavljene bodo novosti ter novi znanstveni dokazi ter relevanca integrativne medicine na področju medicine, neuroergonomika, učinki fizioterapevtskega programa za doseganje smernic pri vrhunskih športih. Na področju humanistike in okolja bodo predstavljene perspektive Evropskega zelenega dogovora, pri digitalni transformaciji pa se raziskovalci sprašujejo, kako si bomo v prihodnosti prizadevali usmerjati odnos na relaciji človek – umetna inteligenca, torej uporaba umetne inteligence danes in odnosi med človekom in tehnologijo v prihodnosti.

Toplak še dodaja, da se na Alma Mater Europaea ukvarjajo s tistimi programi, kjer jih na drugih univerzah po Sloveniji ni moč najti. “Bodisi ker so ti programi predragi bodisi ni bilo kompetentnih strokovnjakov.”