Pogled na nov »zemljevid« mariborskih avtobusov pokaže, da se precej sprememb obeta tudi na območju Melja, Malečnika in Košakov. Poglejmo jih podrobneje!

[[image_1_article_62417]]

Linija 10 in 20 se združita v povezovalno linijo P10

Predlaga se združitev obstoječe linije 10 z linijo 20, kar bi omogočilo bolj racionalno izkoriščanje virov in izboljšalo povezave med območji mesta.

Po novem bi avtobus iz Grušove peljal skozi Pobrežje in se vračal preko Melja v Metavo. V nasprotni smeri bi avtobus iz Metave peljal skozi Melje in se vračal preko Pobrežja v Grušovo.

Linija 12 postane povezovalna linija P12

Samostojna krožna linija, ki bi potekala v obe smeri, bi povezovala obe pokopališči (Pobrežje in Dobrava) ter nova naselja na Studencih z Meljem.

Dodajo se nova postajališča na Limbuški obvoznici – Podaljšku Proletarskih Brigad (RTV Maribor) in na Pekrski cesti (Dom pod Gorco). Zaradi poteka trase skozi Melje, se bo avtobus dodatno ustavljal na postajališčih ŽP Maribor, Meljska – Partizanska, Meljska – trgovina, Kraljeviča Marka in Oreško nabrežje 1.

Novost – povezovalna linija P14

Nova linija bi povezovala Limbuš, Pekre in Tabor s Teznem in Pobrežjem. Linija bi ustavljala na obstoječih postajališčih in v prvi fazi obračala pri TC E'Leclerc. Po izgradnji podvoza Ledina pa še povezovala Tezno, Pobrežje in Malečnik.

Linija 15 postane povezovalna linija P15

Predvideno je dodajanje postajališča ŽP Maribor namesto TPC City. Krožna vožnja v Košaški dol se nadomesti s spremenjeno linijo 17.

Linija 17 postane povezovalna linija P17

Trasa se poenostavi in skrajša. Povezuje Ribniško selo z AP Mlinsko in Košaški dol. Povezava Studenc z UKC Maribor in mestnim jedrom se nadomesti s spremenjeno linijo 19 oziroma G4.

Nova linija P22

Obeta se tudi nova povezovalna linija P22, ki povezuje novi P+R na lokaciji na Šentiljski ter pri L-Eleclercu. Na novo se vzpostavita postajališči Europark – Titov most.

Kaj so prednosti in kaj slabosti napovedanih sprememb?

Najbolj opazni spremembi se tičeta linij 10, 20 in 12. Prvi dve bosta namreč združeni v eno linijo, medtem ko linijo 12 čaka povsem nova trasa, ki bo kos poti tako prevozila po Melju. Na tak način bosta povezana dva doslej nepovezana dela – Melje in Studenci.

Ob tem bodo Košaki preko postaje na Šentiljski z obetom nove linije P22 povezani tudi z L.Eleclercom ter širšim območjem mesta.

Novost vnaša tudi linija P14, ki bo uspešno povezala Malečnik s Pobrežjem in Teznom.

Kako se vam zdijo spremembe?

Kaj vse se še obeta v okviru prenove?

Maribor se že dolgo nadeja prenove mestnega potniškega prometa, ki se zdaj končno udejanja. Od 12. januarja naprej je tako na razpolago javno gradivo, ki prikazuje načrtovane spremembe in izboljšave avtobusnih linij v Mariboru, ki naj bi začele veljati poleti. Predloge in pripombe lahko tukaj podati tudi vi.

Prenova mariborskega potniškega prometa prinaša veliko novosti, med katerimi je treba izpostaviti:

  • popravke vseh obstoječih avtobusnih linij v Mariboru;
  • razdelitev avtobusnih linij na glavne, povezovalne in integrirane šolske;
  • prilagoditev voznih redov;
  • pogostejše odhode glavnih avtobusnih linij;
  • nove linije, ki bodo povezovale dele mesta, ki so bili doslej slabo povezani; in
  • boljšo dostopnost do avtobusnih postaj za prebivalce Maribora.

Glavna novost je kategorizacija avtobusnih linij na glavne, povezovalne in integrirane šolske linije. Glavne avtobusne linije bodo povezovale ključne točke Maribora in bodo vozile na vsakih 10 ali največ 20 minut, kar bo Mariboru dalo »duh velikih zahodnih mest«.

Povezovalne linije bodo vozile redkeje kot glavne, vendar bodo zaradi popravkov avtobusnih tras in dodanih novih linij omogočale boljšo povezanost med različnimi točkami potovanja.

Predlagano omrežje javnega prevoza v Mariboru vsebuje 6 glavnih linij. To so G1 (Tezno), G2 (Nova vas), G3 (Mestna krožna linija (v obe smeri), G4 (Studenci), G5 (mestna linija po Lentu) in G6 (Vzpenjača). Z vzpostavitvijo glavnih linij bo dosežen učinek mreže, ki bo omogočal lažje prestopanje zaradi krajšega čakalnega časa.

Dobrodošla novost so tudi nove linije, ki bodo povezovale dele mesta, ki so bili doslej nepovezani – z avtobusno linijo bo vzpostavljena neposredna povezava Pobrežja in Tezna skozi Stražunski gozd, povezana bo »Južna tangenta« Maribora, ponovno se uvaja linija, ki bo povezovala Koroška vrata s središčem mesta …

Predlagane povezovalne linije so: P4 Studenci, P7 Kamnica, P9 Zrkovci, P10 Malečnik, P11 Razvanje, P12 mestna krožna linija (v obe smeri), P13, Črnogorska, P14 Limbuš-Ledina/Malečnik, P15 Bresternica, P16 Zg. Duplek, P17 Ribniško selo – Košaški dol, P 18 Pekre, P22 E’Leclerc – Šentiljska.